GP:s rapportering om söndagens demonstration

Klicka här för att se GP:s rapportering om söndagens genomförda demonstration. Artikeln återges nedan:

Bild: Jonas Lindstedt

Bild: Jonas Lindstedt

De demonstrerade för Vasagatans lindar

”Hellre fria än fälla”.
Under det mottot demonstrerade runt 200 personer mot de kommunala planerna på att hugga ner Vasagatans lindallé.

De protesterande marscherade under söndagskvällen från Heden, under ackompanjemang av bland annat dragspel och trombon, och stannade slutligen på Hagaplan.

Där talade Nätverket Trädplan Göteborgs ordförande Barbara Lindell inför engagerande och stridslystna åhörare, Läs mer

Artikel i GP: Nätverket som kämpar för Vasaallén

Klicka här för att läsa artikel publicerad i GP den 30 mars 2014. Artikeln återges nedan:

Bild: Martin Argus

Bild: Martin Argus

Nätverket som kämpar för Vasaallén

Nätverket Trädplan Göteborg bjuder på motstånd och friskträdspromenad. Men de befarar att flera av de 150 år gamla lindarna på Vasagatan sågas ner inom kort.

Tidigare har enstaka träd på Vasagatan sågats ner men nu vill Park- och naturförvaltningen ta ner 14 lindar.

– Det behövs inte, träden är stabila och kommer att leva i många år, säger Barbara Lindell, ordförande i Nätverket Trädplan Göteborg.

– Visst finns det en del röta och svamp i träden men det gör det i alla gamla träd. De kan ändå vara stabila, den visar besiktningen som gjordes med tomografi, skiktröntgen.

– Träden behöver beskäras och enstaka grenar kan behöva tas bort. Mer behövs inte.

Nätverket Trädplan Göteborg har samlat många i motståndet mot fällning av träd i centrala Göteborg.

– Tar man bort 14 träd blir allén vanskapt, det tar årtionden innan nyplanterade träd når de dimensioner som fordras för att det skall upplevas som en trädallé, säger Lindell.

Enligt Nätverket behövs 50 nya träd för att binda lika mycket luftföroreningar som ett gammalt välvuxet träd och 500 nya träd för att omvandla lika mycket koldioxid.

Nätverket anser att Park- och naturförvaltningen valt arborister med begränsade kunskaper och erfarenheter och påverkat dem att döma ut de 14 träden.

– Vi har kontakt med ett 30-tal experter och ingen anser att man behöver ta bort några träd på så lösa grunder. Förvaltningen har inte gjort en korrekt riskbedömning.

– Självklart skall man såga ner de träd som är farliga. Men ingen av de aktuella 14 träden är farliga för dem som vistas här. Läs mer

Trädplans replik på GP debatt 30 mars

Klicka här för att läsa vår replik publicerad på GP Debatt den 30 mars 2014. Repliken återges nedan:

Bild: Martin Argus

Bild: Martin Argus

När får vi raka besked om Vasagatans träd?

Park- och naturförvaltningens chef Agneta Jögård svarar inte alls på den allvarliga kritik vi framför mot innehållet i besiktningen av Vasagatans lindar, skriver Nätverket Trädplan.

”På Vasagatan finns ingen annan åsikt än att gatan ska ha en trädallé även framöver. Förvaltningen håller nu på med en översyn av stadens trädpolicy och redan under 2015 kan en långsiktig planering för Vasagatans träd påbörjas”

, skriver hon. Inte någon gång i något svar från Ponf används ordet lind. Inte heller står det att återplantering ska ske för de träd som fällts. Det står planering, inte plantering! ska påbörjas 2015.

Vi befarar att man fortfarande ämnar byta ut samtliga lindar till lönnar, Läs mer

Friskträdspromenad för Vasagatans lindallé, på söndag!

FRISKTRÄDSMANIFESTATION

Söndag 30 mars
Kom och protestera mot fällningarna av de friska träden på Vasagatan.
Samling 18.00 (obs, sommartid) på Hedens grusplan vid Vasagatans slut.
Avmarsch 18.15 Vi går på Vasagatans gångbana från Heden till Hagaplan.
Avslutning 19.00-19.30 på Hagaplan.
Kom och ta med dina vänner!
Affisch om Trädplans event: Friskträdspromenad för Vasagatans trädallé.

Radio P4 Göteborg 25-mars-2014

Nätverket Trädplan Göteborg medverkar idag (25-mars-2014) i Radio P4 Göteborg.

OBS! Under tisdagskvällen fick vi besked från Radio P4 att nu ska programmet gå att lyssna på, så prova igen att klicka här för att lyssna på programmet — obs, du kan behöva klicka på sidans Spela-upp-knapp för att lyssna.

Klicka här för att lyssna på medverkandet, rösta och kommentera. Redan under samma eftermiddag som programmet sändes valde Radio P4 att stänga av möjligheten att kommentera.

Ledare i GP 24-mars-2014

Bra ledare i GP om träden på Vasagatan, som refererar till Trädplans debattartikel, klicka här.

Ledaren återges nedan:

Bild: Martin Argus

Bild: Martin Argus

Det är stor skillnad på träd och träd. Något som Park– och naturförvaltningen bör ta hänsyn till.

Miljöpsykologen och professorn Roger Ulrich (verksam vid bland annat Chalmers och Texas University) är en av dem som forskat om naturens påverkan på människors hälsa. Han har kunnat visa hur utsikten från sjukhusfönster gör skillnad för inneliggande patienter. De som såg träd och grönska blev friska fortare jämfört med människor som inte hade utsikt mot naturen. De förstnämnda hade också färre komplikationer och mindre behov av smärtstillande. Liknande studier har genomförts på en rad platser med ungefär samma resultat. Till exempel är människor i stadsmiljö med träd är mindre stressade och har lägre blodtryck än människor i en stadsmiljö utan träd. Läs mer

Ur GP 23-mars-2014

Skrämselpropaganda. Park- och natur använder återigen skrämselpropaganda för att kunna fälla träd. Inget av de 14 träd som ska fällas kan klassificeras som riskträd. Alla är stabila och friska enligt oberoende expertkontroller, skriver debattörerna.

Länk till artikeln i GP angående besiktningen av Vasagatans trädallé.

Artikelns text återges nedan:

Beslutet om att avverka 14 lindar längs Vasagatans allé kan inte betraktas som annat än en smygavverkning. Beslutsunderlaget har häpnadsväckande många luckor. Oberoende inspektioner visar dessutom att de 14 träden är stabila och friska och inte behöver annat än beskärning och jordförbättring, skriver Nätverket Trädplan Göteborg.

”Stadsträden är viktiga för staden och dess invånare ur många aspekter. De utgör bland annat ett viktigt element i stadsbilden och de bidrar till en hälsosammare stadsmiljö. Trädalléer förtydligar stråk och ger staden mycket av dess karaktär. Stadsträden är omistliga inslag i flera av Göteborgs kulturhistoriska stadsmiljöer och är värdefulla för den biologiska mångfalden.”

Nej, det är inte vi i Nätverket Trädplan Göteborg som har skrivit så. Det är Göteborgs Park- och naturförvaltning som formulerar sig så i stadens trädpolicy från 2005.

Samtidigt som man skriver så, har förvaltningen beslutat att fälla 14 lindar längs Vasa allé. Avverkningen är planerad att genomföras i början av april, alltså om bara någon vecka!

Träden ersätts inte

Träden kommer inte att ersättas nu, meddelar förvaltningen. Det är ett besked som går rakt emot tidigare beslut. Så här skrev Park- och naturförvaltningen i november 2012:

”Det är nödvändigt att genomföra en återplantering på sträckan mellan Haga Kyrkogata och Södra Vägen för att säkerställa att denna gata förblir en tydlig allégata framöver.”

Vi ifrågasätter starkt hur trädfrågan hanteras. Beslutet om avverkning av 14 träd baseras på en besiktning som ett enskilt trädföretag gjort, som inte har kunskap om eller tillgång till de avancerade mätmetoderna som krävs och inte är ISA-certifierad (vilket kommunen kräver av sina trädkonsulter). Tjänsten har inte heller upphandlats, vilket är brukligt när det rör sig om så stora summor.
Vi har låtit två av varandra oberoende experter Läs mer

14 Träd på Vasagatan FÄLLS – ersätts inte!

Det betyder att Park- och Naturförvaltningen fortfarande inte släppt planerna på att fälla hela Vasagatan! Skriv till politiker och kräv att de ger svar på planerna ang Vasagatan.

Trädplan anser att den besiktning som gjorts av träden är ofullständig och inte tillräckligt vetenskaplig. Vi kräver att en vedertagen metod för att mäta trädens strukturella stabilitet och risk används – samt att man ersätter de träd som måste tas bort och de träd som redan tagits bort.
Att inte ersätta alla dessa träd, kan bara tolkas som en smygavverkning av hela Vasagatan!

Följ ärendet på Facebook (visas efter du loggat in på Facebook).

Våraktuellt

Vasagatan

Just nu händer mycket i stan och många träd och grönområden är i farozonen.
På Vasagatan planerar kommunen att fälla 14 träd – utan att ha gjort en tillräckligt bra bedömning av stabiliteten på dessa träd. En överklagan på marklov för fällning av Vasagatans träd har skickats in till Mark- och Miljööverdomstolen, efter att den förra överklagan till Mark- och Miljödomstolen avvisats. Svar om prövningstillstånd har ännu inte kommit.

Förtätning i bl.a Majorna, Guldheden, Näckrosdammen

I Majorna, Godhemsberget och Djurgårdsberget planeras förtätning, med många träd som riskerar att fällas och grönområden som försvinner eller minskar drastiskt. Detsamma gäller i Guldheden, Stora Mossen samt vid Näckrosdammen och Skansberget, m.fl platser.
Vi har en stadsarkitekt som talar om att träd inte har ett egenvärde och som bemöter oroade medborgare med nedlåtande kommentarer och kallar de som ställer frågor för förändringsfientliga. Vi har politiker och tjänstemän som hellre ser till prestige än att dra i nödbromsen och se över sina framtidsplaner en gång till. Därför är det viktigt att vi alla engagerar oss och göra våra röster hörda.

Västlänken

Planerna för Västlänken fortskrider i oavbruten takt. Ca en miljon per dag kostar detta just nu enbart i projekteringskostnader till konsulter och tjänstemän. Enligt Trafikverkets egen bedömning kommer ca 80-100 träd att ”påverkas” enbart i Hagaparken/Kungsparken ner mot Rosenlund. Hur många träd det blir totalt, på alla platser, där schakt, arbetstunnlar, nya stationer, transportvägar, tillfälliga vägar för kollektivtrafik, privattrafik etc vet vi inte… Vi har ställt frågan. Läs mer

Ring Radio 88 och ställ frågor på torsdag den 13 mars!

En representant för Trädplan Göteborg deltar i en lång sändning om Västlänken på Radio 88 (fd Partille Radio, som finns på 88 mHz), mellan kl 10 -12. Trädplan kommer in i sändningen ca 10.30. ALLA är välkomna att ringa in och ställa frågor. Så gör gärna det!
Vi kommer då att lyfta frågan om stadens träd och grönområden igen. Johan Nyhus (Kommunalråd för S, samt ordförande för Trafiknämnden) och Bengt Rydhed, (sf Regionchef på Trafikverket) samt Trädplan Göteborg deltar i detta program. Läs mer