Linnégatan

Detta har hänt: 22 oktober skulle 15 lindar sågas ner på Linnégatan, men fällningen ställdes in på grund av de starka protester som uppstått i samband med fällningen på Vasagatan och från de boende i Linnéområdet. Park- och Naturförvaltningen planerar att avverka lindarna under 2013 och ersätta dem med tulpanträd.

Text från Facebookgruppen Rädda Linnégatans lindallé

Linnégatan i Göteborg ska fortsätta att vara en allé med lindar. Alla kan se att Linnégatans lindallé bitvis kan se lite sliten ut. Mindre träd som redan tagits bort, men där stubbarna står kvar och har gjort de senaste sex (6) åren.Träd som är stressade och växtbäddar som är så hårt packade, men även fyllda med föregående säsongs vintergrus. Vi kan alla se att något behöver göras för att allén skall återfå än mer glans. Kommunen, Park och Naturförvaltningen vill ta bort alla gamla lindar, träd som till stor del fortfarande är friska, vackra och har en storlek som fängslar.De vill ersätta lindarna med tulpanträd, träd som i planteringstadiet är mellan 6-7 meter.
Vi vill att förnyelsen av allén görs med omdöme, hänsyn och i dialog med invånarna; Sönderstressade lindar byts ut till nya lindar och de gamla träden får stå kvar.

Material från kommunen

 

Nyhetsartiklar