Vegagatan

Detta har hänt: I oktober-november 2012 fällde Park- och Naturförvaltningen ett antal stora och friska björkar på Vegagatan. Man planerar att ersätta träden med robinior. Ett antal sådana planterades redan i våras,  några av dem var redan döda på hösten.  Historiska bilder visar att björkar är lång tradition på Vegagatan. PoNF har inte heller här gjort några ansatser att fråga boende till råds om val av trädslag.

Text från facebook-gruppen Bevara Vegagatans björkar

Vårt huvudsakliga mål är att Vegagatan återigen blir full av björkar längs hela gatan. Detta är en tradition sekel tillbaka. Med andra ord fäll inte de björkar som finns kvar och återplantera björk där det nu står döda och sjuka träd (robinior) samt vid luckorna där friska björkar fälldes i oktober.