Olskrokstorget

Protest mot ”gallring” av träden på Olskrokstorget 2010

Text av Bertil Runström

Olskrokstorget har sedan det planerades och byggdes i början 1980-talet haft ett par rader med lönnträd som givit torget karaktär, trivsamhet och behaglig svalka under soliga dagar. De har också tjä­nat som bostad och skydd för torgets fåglar. Plötsligt i april 2010 fanns följande anslag med färg­glatt plastband på hälften av träden:

Träden på Olskrokstorget gallras
Träden på Olskrokstorget behöver gallras. Detta för att ge mer ljus och luft på torget.

Detta träd skall inom kort tas bort.

Gallringen görs av Park- och Naturförvaltningen på initiativ av Olskrokstorgets Företagareförening och Fastighetsägare runt torget.
Vid frågor ring …(Poseidon, Göteborgslokaler)

 

Jag skickade direkt ett mejl till kontaktpersonen från Poseidon:

Jag noterade i morse att ett flertal träd skall fällas på torget och undrar om förvaltningen av torget har tappat all sans och balans? Av de två vackra rader av små träd på torget kommer det att återstå något som närmast kan liknas vid en ishockeyspelares mun, där ett flertal tänder saknas.

Den arkitekt eller trädgårdskunnige som ursprungligen planerade det nygamla torget hade ju en tanke bakom trädraderna, att skänka balans och karaktär åt torget som i övrigt be­står av kompakta husfasader och en starkt trafikerad gata. Men numera tycks tydligen all kunskap om estetik vara portförbjuden på förvaltningen. Men troligen är jag fullständigt orättvis och borde inse att förvaltningen enbart uppfyller en okänslig företagarförenings fåvitska och obildade önskan.

I stället för att fälla enstaka träd borde det väl, av estetiska skäl, vara ännu bättre att fälla alla. Då kommer inte torget att se lika sargat ut. — Men snälla, låt de två små träd som planterades för några år sedan, alldeles vid Redbergsvägen, stå kvar som minne från en tid när torget var trivsamt. —

Att skylla det hela på ”för att få ljus och luft” är ju rent löjeväckande. Vem i all världen lu­ras av en så befängd motivering? Varför inte i stället vara helt ärliga och säga som det är? Trädraden på Borgaregatan försvann ju för att ge plats åt handlarnas bilar en gång per månad vid torghandeln. Nu står de pyttesmå träden på torget på tur.

Att fälla träd ger inte ”mer luft”. Det kan vara värt att påpeka att träd producerar den för oss viktigaste beståndsdelen, syre och dessutom tar upp luftföroreningar från gatutrafiken

Redan efter en dag fick jag svar från handläggaren på Poseidon, vilket hedrar denne. I svaret sägs bl.a.:

Träden var säkerli­gen välplanerade när torget byggdes men hur långt tänkte man då på hur det skulle se ut när träden blev fullvuxna?

Träden på Olskrokstorget bildar på sommarhalvåret en ”grönskande mur”  för de butiker som ligger på torget. Man kan knappt se vilka butiker som finns på torget om man står vid spårvagnshållplatsen eller på andra sidan Redbergsvägen. Detta är ett bekymmer för bu­tiksägarna som kämpar för sin överlevnad.

Poseidons uppgift, tillsammans med övriga fastighetsägare runt torget, är att bidra till en god boendemiljö där man som boende har tillgång till ett torg med hög servicegrad och attraktiva butiker. Då måste vi också hjälpa till att förbättra förutsättningarna för dessa butiker. Vi tror att vi genom att glesa ut lite bland träden kan få fler människor att stanna till på torget och besöka våra affärer så att de kan fortsätta att överleva på sikt. Vi tar i hu­vudsak bort de minsta träden och låter de flesta stora träden stå kvar. Det var detta vi me­nade med ”ljus och luft”.

Träden längs Borgaregatan som togs bort gallrades ut för att växtligheten vid Borgarega­tan hade blivit mörk och förvuxen. Hyresgäster klagade på att det kändes otryggt och att de var mörkt inne i lägenheterna. Det hade inget att göra med torghandlarnas bilar.

Som jag tolkar svaret, verkar det som om butikernas uppfattning att de inte syns, vara en viktig orsak till gallringen. Det framgick också med all önskvärd tydlighet när man såg vilka träd som skulle fällas. Inte ens ett litet och relativt nyplanterat träd skulle undgå bilan. Svaret beträffande trädraden på Borgaregatan är intressant eftersom träden på den motsatta sidan av gatan inte fälldes. De kvarvarande träden står dessutom inte på gatan, utan i planteringen vid husväggen.

För att få till stånd en opinion mot fällningen klistrade jag upp ett anslag kring torget:

Protestera!

Flera av träden på Olskrokstorget skall huggas ner för att ”ge mer ljus och luft på torget”. Det verkli­ga skälet är emellertid att de an­ses skymma butikerna – ”man kan knappt se vilka butiker som finns på torget om man står vid spårvagnshållplat­sen eller på andra sidan Redbergsvägen”.

Men träden, även om de är små, är nyttiga varelser:

  • Producerar syre som vi behöver
  • Tar upp och eliminerar luftföroreningar från trafiken
  • Binder damm, t.ex. hälsofarligt damm från gatan
  • Ger svalkande skugga under heta dagar
  • Dämpar buller
  • Dämpar snålblåsten
  • Gör torget vackrare och trivsammare

 

Så, du som värnar om vårt torg och miljön, ring nedanstående nummer eller skriv för att protestera! Låt oss inte få ett torg som stympats av grumliga skäl!

(Kontaktpersoner på Poseidon och Göteborgslokaler med telefon och mejladress)

 

Flera personer kontaktade mig för att stötta protesten. Efter åtskilliga mejl och samtal föreslog Poseidon ett möte mellan Poseidon, Park- & Naturförvaltningen och de protesterande. Men, tyvärr, blev jag den ende deltagaren från protestsidan. Under diskussionen kom ett ytterligare argument för fällningen från Park- & Naturförvaltningen: Några träd var sjuka (!). Mitt förslag var att i så fall ersätta dessa med friska träd. Men, som förväntat, fälldes hälften av träden.

GP tog upp saken och gjorde en intervju:

http://www.gp.se/nyheter/goteborg/1.359850-trad-huggs-ner-vid-olskrokstorget

 

Även Svenska Byggnadsvårdsföreningen kommenterade: http://byggnadsvardsnytt.wordpress.com/tag/bertil-runstrom/

 

Bilder från torget, de flesta från torget innan träden fälldes. Ser du på min Flickr-sida:

http://www.flickr.com/photos/bertil_runstrom/sets/72157632764798411/

Bilderna visar med all tydlighet att butikerna syns mycket bra, trots träden.