Drottningtorget

De vackra popplarna framför posthuset på Drottningtorget avverkades i mars 2010. De stod i vägen när posthuset skulle bli hotell. Arkitekten Ernst Torulf, som ritade huset, vände sig förmodligen i sin grav. 1995 blev huset byggnadsminnesmärkt, vilket ju bl.a. innebär att fasaden inte får ändras…

Enligt någon på Park & Natur var popplarna sjuka. Men det kunde man inte se på stubbarna. Vad man däremot kunde se och förstå var att träden hade stått i vägen för alla byggbaracker som ”prydde” torget under byggtiden. Sådana baracker kan man väl inte placera mer än fem meter från byggplatsen, eller?

Tyvärr saknas bra bilder på popplarna före slakten, med full lövskrud. Torget är nu inte det samma längre, popplarna gjorde verkligen torget.

20100317-Popplar-0685

(Fler bilder av Bertil Runström här).

I GP uttalar sig Ponf om popplarna:

”– Det är fruktansvärt. De där träden var unika exemplar. Vi har ju sagt väldigt tydligt att vi vill att de ska vara kvar, jag är chockad, säger parkintendent Eva-Maria Hellqvist.”

Här är beslut från Ponf (pdf). Obs att det står:

”Förvaltningen har inget att erinra mot tillbyggnadsförslaget, men anser det vara av stor vikt att värna och utveckla de få kvarvarande öppna platser och träd som finns kvar i området. Föreslagen trädgård i form av takterrass bör vara tillgänglig för allmänheten. Träden framför posthuset, som enligt förslaget skall tas bort, bör ersättas med nya på eller i anslutning till Drottningtorget”

Vi undrar nu: Var är dessa ersättningsträd? Och visste inte parkintendenden att de skulle fällas?