Förslag om att byggnadsminnesförklara alléer och grönområden

Här kan du läsa Anders Hillgrens mailväxling med Länsstyrelsen angående hans förslag att byggnadsminnesförklara parker, allér och trädplanteringar inom Kungsparken med planterade omgivningar i anslutning till Nya Allén, Vasagatan, Haga Kyrkoplan och Linnegatan – hämta den som pdf här.