Om Nätverket Trädplan Göteborg

Nätverket Trädplan Göteborg är en förening med säte i Göteborg. Vi är en ideell förening som är religiöst och partipolitiskt obunden. Nätverkets högsta beslutande organ är årsmötet och våra angelägenheter förvaltas av en inför årsmötet ansvarig styrelse. Då årsmötet ej är samlat, utgör styrelsen Nätverkets högsta beslutande organ. Medlem i Nätverket blir den som stödjer våra syften och stadgar, samt anmäler sig och betalar den medlemsavgift som årsmötet beslutat om.

Vårt syfte

Vårt syfte är:

  • att väcka och upprätthålla intresset och medvetenheten för träden och den gröna miljön i Göteborg
  • att samla och utbyta kunskap och inspirera till en trädrikare och grönare stad, där man tar tillvara medborgarnas tankar och idéer
  • att verka för att allmänhet och styrande värdesätter den historiska, kulturella, estetiska, biologiska, samhälleliga och ekonomiska resurs som gamla träd utgör
  • att verka för att nya träd planteras på ett ansvarsfullt sätt
  • att aktivt informera sig om, initiera, följa och diskutera planer för framtida avverkningar och nyplanteringar av träd och grönområden
  • att söka samarbete med andra sammanslutningar och enskilda som har intresse av och kunskap i frågor som rör träd och grön samhällsutveckling och miljö
  • att verka för att Göteborgs Stad tar fram en trädplan som är klimat- och miljömässigt hållbar, långsiktigt syftande, som tillämpar aktuell forskning, samt beaktar demokratiaspekten

På Nätet

Hemsida : www.tradplangoteborg.se
E-post: tradplangoteborg@gmail.com

Facebookgrupper som ingår i nätverket: