Trädplans replik på GP debatt 30 mars

Klicka här för att läsa vår replik publicerad på GP Debatt den 30 mars 2014. Repliken återges nedan:

Bild: Martin Argus

Bild: Martin Argus

När får vi raka besked om Vasagatans träd?

Park- och naturförvaltningens chef Agneta Jögård svarar inte alls på den allvarliga kritik vi framför mot innehållet i besiktningen av Vasagatans lindar, skriver Nätverket Trädplan.

”På Vasagatan finns ingen annan åsikt än att gatan ska ha en trädallé även framöver. Förvaltningen håller nu på med en översyn av stadens trädpolicy och redan under 2015 kan en långsiktig planering för Vasagatans träd påbörjas”

, skriver hon. Inte någon gång i något svar från Ponf används ordet lind. Inte heller står det att återplantering ska ske för de träd som fällts. Det står planering, inte plantering! ska påbörjas 2015.

Vi befarar att man fortfarande ämnar byta ut samtliga lindar till lönnar, som lätt kan tas bort när Vasagatan behövs för att leda om trafiken under byggandet av Västlänken.

Smygavverkning

I våra ögon är detta fortfarande en smygavverkning. När får vi ett konkret beslut på att Vasagatans lindallé ska bevaras? När kommer tjänstemän att sluta slingra sig och politiker att våga möta oss medborgare?

Det finns inget formellt beslut att fälla träden, utan det betraktas som vanlig verkställighet av underhåll. Att genomföra så betydande förändringar i en kulturhistorisk miljö borde inte få ske på delegering. Icke upplysta tjänstemän och dåligt informerade politiker är ingen bra kombination.

Låg risk

Risken att skadas av ett träd på Vasagatan är 1 på 400 000 – att jämföras med risken att allvarligt skadas i en bilolycka; 1:28 000. I England är en acceptabel risknivå för stadsträd 1 på 10 000. Detta enligt den brittiske expert som utarbetat formatet för att kvantifiera trädrisker. Den gräns som Ponf nu sätter betyder att vi bör ta ned de flesta träd i staden.

Som tidigare sagts: Rötan sitter inte i träden utan i hanteringen av Vasagatans lindallé. Därför gör vi en manifestation i dag, söndag 30 mars, längs med Vasagatan. Samling på Heden.

Tova Lignell
Barbara Lindell
Lotta Lundberg
Mats Pagil
Jessica Hardiman

Nätverket Trädplan Göteborg
www.tradplangoteborg.se