Artikel i GP: Nätverket som kämpar för Vasaallén

Klicka här för att läsa artikel publicerad i GP den 30 mars 2014. Artikeln återges nedan:

Bild: Martin Argus

Bild: Martin Argus

Nätverket som kämpar för Vasaallén

Nätverket Trädplan Göteborg bjuder på motstånd och friskträdspromenad. Men de befarar att flera av de 150 år gamla lindarna på Vasagatan sågas ner inom kort.

Tidigare har enstaka träd på Vasagatan sågats ner men nu vill Park- och naturförvaltningen ta ner 14 lindar.

– Det behövs inte, träden är stabila och kommer att leva i många år, säger Barbara Lindell, ordförande i Nätverket Trädplan Göteborg.

– Visst finns det en del röta och svamp i träden men det gör det i alla gamla träd. De kan ändå vara stabila, den visar besiktningen som gjordes med tomografi, skiktröntgen.

– Träden behöver beskäras och enstaka grenar kan behöva tas bort. Mer behövs inte.

Nätverket Trädplan Göteborg har samlat många i motståndet mot fällning av träd i centrala Göteborg.

– Tar man bort 14 träd blir allén vanskapt, det tar årtionden innan nyplanterade träd når de dimensioner som fordras för att det skall upplevas som en trädallé, säger Lindell.

Enligt Nätverket behövs 50 nya träd för att binda lika mycket luftföroreningar som ett gammalt välvuxet träd och 500 nya träd för att omvandla lika mycket koldioxid.

Nätverket anser att Park- och naturförvaltningen valt arborister med begränsade kunskaper och erfarenheter och påverkat dem att döma ut de 14 träden.

– Vi har kontakt med ett 30-tal experter och ingen anser att man behöver ta bort några träd på så lösa grunder. Förvaltningen har inte gjort en korrekt riskbedömning.

– Självklart skall man såga ner de träd som är farliga. Men ingen av de aktuella 14 träden är farliga för dem som vistas här.

Enligt Nätverket har träd som växte upp på 1800-talet bättre förutsättningar att leva längre än de träd som planteras nu.

– De fick växa upp utan bilar och spårvagnar och hann bli motståndskraftiga innan trafik och luftföroreningar exploderade.

Nätverket Trädplan Göteborg anser att Park- och naturförvaltningen ofta väljer fel träd när den planterar nytt.

– Väldigt många träd dör redan inom några år på grund av tuffa växtförhållanden men också på grund av kunskapsbrist, säger Tova Lignell i Nätverket.

– Flera av de nya träden på Vegagatan har dött och 60 procent av de nyplanterade träden vid Operan dog efter ett par månader. Många nyplanterade träd på Älvsborgs­gatan, Heden och Hisingen har dött.

Nätverket anser att fällningen av de 14 lindarna på Vasagatan är ett misslyckande för demokratin.

– Tjänstemännen på Park- och naturförvaltningen har inte de kunskaper som krävs och politikerna i Göteborg litar blint på dem, säger Lindell.

– Vi vill att man tar till sig ny information och kunskap och att man vågar möta medborgarna, det har vi bett om sedan 2012.

Fakta: Trädmarsch på söndag

Nätverket Trädplan Göteborg arrangerar en friskträdspromenad på söndagskvällen.

Promenaden är en protest mot fällningarna av de 14 träden på Vasa­gatan.

Samling klockan 18:00 på Hedens grusplan, avmarsch 18.15, promenad på Vasagatans gångbana till Hagaplan.

Avslutning 19.00-19.30 på Haga­plan.

Ulf Nyström
031-62 41 29
ulf.nystrom@gp.se