GP:s rapportering om söndagens demonstration

Klicka här för att se GP:s rapportering om söndagens genomförda demonstration. Artikeln återges nedan:

Bild: Jonas Lindstedt

Bild: Jonas Lindstedt

De demonstrerade för Vasagatans lindar

”Hellre fria än fälla”.
Under det mottot demonstrerade runt 200 personer mot de kommunala planerna på att hugga ner Vasagatans lindallé.

De protesterande marscherade under söndagskvällen från Heden, under ackompanjemang av bland annat dragspel och trombon, och stannade slutligen på Hagaplan.

Där talade Nätverket Trädplan Göteborgs ordförande Barbara Lindell inför engagerande och stridslystna åhörare, där lästes också dikter och där framfördes musik.

14 gamla lindar på Vasagatan hotas av yxor och motorsågar, efter ett beslut som kan verkställas i stort sett vilken minut som helst.

– Tidigt i morgon bitti, eller dagen därpå. Vi vet inte. Sen flisar dom säkert ner stubbarna också, så att det inte går att bevisa att träden i själva verket var fullt livskraftiga, säger Barbara Lindell efter manifestationen.

Nätverket anser att kommunledningen och Park- och Naturförvaltningen borde ta hänsyn till aktuella rön och modern teknik och, som man säger, hellre fria än fälla.

– De här fullvuxna lindarna är extremt viktiga som luftrenare. Ett såpass stort träd binder nio kilo skadliga partiklar årligen. Vi lever i en förtätningsepok, men vi behöver samtidigt andas, säger Barbara Lindell.

Enligt henne finns det ingen risk förknippad med att behålla lindarna. Även om några av träden upplevs som sargade, skadade eller slitna, så är de – menar Nätverkets företrädare – inte fallfärdiga eller farliga.

– Det är val om ett par månader. Vi kräver en politiskt förankrad trädplan för Göteborg, ett dokument för våra folkvalda måste ta ansvar för. Som det är nu känns det som om vi fastnat i ett tjänstemannavälde utan dess like, avslutar Barbara Lindell.

Peter Linné
031-62 41 79
peter.linne@gp.se