Friskträdspromenad för Vasagatans lindallé, på söndag!

FRISKTRÄDSMANIFESTATION

Söndag 30 mars
Kom och protestera mot fällningarna av de friska träden på Vasagatan.
Samling 18.00 (obs, sommartid) på Hedens grusplan vid Vasagatans slut.
Avmarsch 18.15 Vi går på Vasagatans gångbana från Heden till Hagaplan.
Avslutning 19.00-19.30 på Hagaplan.
Kom och ta med dina vänner!
Affisch om Trädplans event: Friskträdspromenad för Vasagatans trädallé.