Artikel i GP: Hellre grön än grå stad

Klicka här för att läsa artikel publicerad i GP den 27-aug-2014. Artikeln återges nedan:

Den pågående storskaliga exploateringen av grönområden strider mot flera av stadens uppsatta mål och intentioner, skriver debattörerna. Bild: Mehrdad Modiri.

Den pågående storskaliga exploateringen av grönområden strider mot flera av stadens uppsatta mål och intentioner, skriver debattörerna. Bild: Mehrdad Modiri.

Hellre grön än grå stad

Vi vill ha en grön stad och fler bostäder. Det är fullt möjligt att kombinera. Men då måste den storskaliga exploateringen av Göteborgs grönområden upphöra, skriver Grön samverkan Göteborg.

I Göteborg minskar andelen grönyta stadigt. För varje decennium sen 1970-talet har uppåt 20 procent av grönytan försvunnit och nu ökar takten. Fortsätter det, kommer gemensamma grönområden att vara utplånade om 30-40 år (enligt bland andra professor Göran Bengtsson, Lunds Universitet).

Den pågående storskaliga exploateringen av grönområden strider mot flera av stadens uppsatta mål och intentioner, Läs mer

Valdebatt »Grå eller grön stad« 27-aug-2014

Affisch om valdebatt Grå eller grön stad? 27-aug-2014 kl 18-21, Götahof, Bellmansgatan 9, Göteborg.

Valdebatt »Grå eller grön stad« 27-aug-2014

Valdebatt »Grå eller grön stad«

Det nybildade nätverket Grön Samverkan Göteborg bjuder in till valdebatt om stadsplanering och förtätning i Göteborg: »Grå eller grön stad«. Frågor som ska debatteras: Hur bygga och förtäta utan att förstöra den viktiga gröna närmiljön? Vem bestämmer i planprocessen: politikerna, tjänstemännen, bostadsbolagen eller näringslivet? Hur kan medborgarna få mer inflytande i planprocessen? Hur tar beslutsfattarna vara på den omfattande kunskap som finns om betydelsen av grönområden och gamla fullvuxna träd i en stad?
Medverkar gör följande politiker: Marina Johansson (S), Kristina Palmgren (FP), Marie Lindén (V), Ulf Kamne (MP), Martin Wannholt (M), Aron Modig (KD), Rickard Nordin (C), Tom Heyman (VV), Louise Thörnqvist (FI) samt Johanna Talje (ÖG).

Var?

Götahof, Bellmansgatan 9, Göteborg

När?

27-augusti-2014 kl 18-21

Om Grön Samverkan Göteborg

Grön Samverkan Göteborg (GSG) är ett nätverk bildat av bl.a. aktionsgrupperna Rädda Godhemsberget, Bevara Guldheden, Nätverket Bevara Gråbergets Grönområden, Nätverket Näckrosen, Intresseföreningen Rädda Mossen, Bevara Lundby Kyrkby och Nätverket Trädplan Göteborg m.fl.
GSG arbetar för ett grönt Göteborg där man skyddar de bostadsnära gröna platserna och träden; arbetar för demokratisk genomskinlighet i planprocessen för bostadsbyggande och övrig stadsplanering, samt för vetenskapligt underbyggd stadsplanering som tar miljöfrågorna på allvar.
Kontakt: Tomas Jonsson 0730 – 89 11 61