Informationsmöte på onsdag kl 17 Fjärde Långgatan

AKUT!!! Stort frodigt lönnträd är avverkningshotat . Återigen skyller Ponf på riskfaktorn. Trädet står vid 4 Långgatan. Ponf kommer att ha informationsmöte vid trädet på onsdag kl 17. Inget är bestämt men jag kommer att hålla er informerade om det blir ändrade tider. Det är viktigt att vi kommer så många som möjligt på infomötet så ställ upp.

Skyddsvärda träd

Hej alla trädvänner.

Vi vill uppmana er att höra av er till oss om ni känner till några skyddsvärda träd i Göteborg. Det finns en sida som heter Trädportalen, det är en del av Artdatabanken.

Trädportalen är en samlingsplats för uppgifter om skyddsvärda träd. Portalen är utvecklad och drivs av ArtDatabanken på uppdrag av Naturvårdsverket. Portalen öppnade i november 2008 och är fri att använda för alla. Ambitionen är att portalen ska innehålla data från större inventeringar som genomförts, i första hand av länsstyrelser och andra organisationer. Även privatpersoner och andra är välkomna Läs mer

Nytt förslag om Linnégatan

Det nya förslaget och löpande information finns att se på www.goteborg.se/trad. Till och med maj går det också att maila in synpunkter på tradlinnegatan@ponf.goteborg.se. Förvaltningen kommer under april–maj att samråda med övriga förvaltningar men också bjuda in berörda grupper längs gatan till en rad möten för att få en dialog om planen. Beslut kring projektets genomförande fattas i juni.

http://www.vartgoteborg.se/prod/sk/vargotnu.nsf/1/miljo_o_kretslopp,halften_av_traden_far_sta_kvar

Ur GP idag

GP2013-05-01

Kanske lite svårt att läsa på bilden, så här står det:

Värna parker och grönska

Slottsskogens välplanerade grönska och Skansbergets spontana växtlighet är inte bara en fröjd för ögat. Det är nu också vetenskapligt bevisat att små och stora stadsparker gynnar hälsan och motverkar klimatförändringar. Parker främjar dessutom den biologiska mångfalden, reducerar stress och fetma, och suger upp vatten efter skyfall, vilket forskare nu konstaterar.
För alla som hört talas om vikten av gröna lungor i en stad kommer denna senaste internationella forskningsrapport kanske inte som någon överraskning. Men för alla de stadsplanerare som Läs mer