Nytt förslag om Linnégatan

Det nya förslaget och löpande information finns att se på www.goteborg.se/trad. Till och med maj går det också att maila in synpunkter på tradlinnegatan@ponf.goteborg.se. Förvaltningen kommer under april–maj att samråda med övriga förvaltningar men också bjuda in berörda grupper längs gatan till en rad möten för att få en dialog om planen. Beslut kring projektets genomförande fattas i juni.

http://www.vartgoteborg.se/prod/sk/vargotnu.nsf/1/miljo_o_kretslopp,halften_av_traden_far_sta_kvar