Skyddsvärda träd

Hej alla trädvänner.

Vi vill uppmana er att höra av er till oss om ni känner till några skyddsvärda träd i Göteborg. Det finns en sida som heter Trädportalen, det är en del av Artdatabanken.

Trädportalen är en samlingsplats för uppgifter om skyddsvärda träd. Portalen är utvecklad och drivs av ArtDatabanken på uppdrag av Naturvårdsverket. Portalen öppnade i november 2008 och är fri att använda för alla. Ambitionen är att portalen ska innehålla data från större inventeringar som genomförts, i första hand av länsstyrelser och andra organisationer. Även privatpersoner och andra är välkomna att bidra med information om nya träd eller mer uppgifter om redan registrerade träd.

Det finns två hotade trädarter i Sverige, ask och alm. Dessa är rödlistade i Sverige sedan 2010) är  se länk

Både ask och alm  finns i Göteborg, både inne i syaden och bl.a. i tätortsnära lövskogsdungar, Dessa försvinner i snabb takt med förtätningar etc. De är därför väl värda att markera ut i Trädportalen.

Även andra speciella träd kan vara värda att markera. Men vi behöver er hjälp för att hitta dem.

Så skriv till oss och berätta!