Ur GP idag

GP2013-05-01

Kanske lite svårt att läsa på bilden, så här står det:

Värna parker och grönska

Slottsskogens välplanerade grönska och Skansbergets spontana växtlighet är inte bara en fröjd för ögat. Det är nu också vetenskapligt bevisat att små och stora stadsparker gynnar hälsan och motverkar klimatförändringar. Parker främjar dessutom den biologiska mångfalden, reducerar stress och fetma, och suger upp vatten efter skyfall, vilket forskare nu konstaterar.
För alla som hört talas om vikten av gröna lungor i en stad kommer denna senaste internationella forskningsrapport kanske inte som någon överraskning. Men för alla de stadsplanerare som sniket ser sig omkring efter möjligheter till förtätning borde den vara obligatorisk läsning.
Visst behövs fler bostäder. Men om byggandet sker till priset av att allt fler grönområden och små parker naggas i kanten, blir den negativa effekten betydligt större än vad många kanske räknat med.
– Man kan motivera att träd bevaras med att sjukvårdskostnader sannolikt skulle gå ner, säger Matilda van der Bosch vid institutionen för miljöpsykologi vid Sveriges lantbruksuniversitet.
Hon rekommenderar att hälsoexperter och stadsplanerare samarbetar mer. Det vore helt klart önskvärt. Göteborgs alla gräsytor, träd och buskar fyller en viktig funktion.