Folkomröstningen om trängselskatt

Folkomröstningen om trängselskatt

Vi vill uppmana alla att ta reda på så mycket som möjligt för att rösta aktivt i folkomröstningen. Detta kan bli vår enda chans att ifrågasätta Västlänkens ekonomiska och miljömässiga vansinnesprojekt. Vi i Trädplan vill understryka att vi är för en förbättrad kollektivtrafik och en utveckling av staden – men inte på bekostnad av irreversibla effekter på träd, grönområden, kulturhistoriska byggnader/fornminnen och inte minst Läs mer

Ny debattartikel kan rädda träden i Allén?

Träden i Allén juridiskt skyddade

Varje friskt träd som i Västlänkens namn huggs ner i Nya Allén är ett avtalsbrott och därmed en brottslig handling. Det framgår av ett avtal mellan stadens styrande år 1807 och Göteborgs framtida invånare

skriver Mats Lövgren, nätverket Stoppa Västlänken NU.

Vi har ingått ett avtal med andra att bygga Västlänken och det går inte att riva upp.

Så förklarar Västlänksförespråkarna varför tågtunneln under Göteborgs stad måste och kommer att byggas. Men för att hålla det avtalet behöver de styrande i Göteborg bryta ett annat. Ett som är juridiskt bindande och har gjorts med Göteborgs invånare.

Läs artikeln i sin helhet här.