Folkomröstningen om trängselskatt

Folkomröstningen om trängselskatt

Vi vill uppmana alla att ta reda på så mycket som möjligt för att rösta aktivt i folkomröstningen. Detta kan bli vår enda chans att ifrågasätta Västlänkens ekonomiska och miljömässiga vansinnesprojekt. Vi i Trädplan vill understryka att vi är för en förbättrad kollektivtrafik och en utveckling av staden – men inte på bekostnad av irreversibla effekter på träd, grönområden, kulturhistoriska byggnader/fornminnen och inte minst stadens ekonomi. Vi vill ha en stad som fortsätter att vara grön – där gamla träd får växa och nya kommer till.

Här finns en artikel om det vi redan påtalat i våras, dvs att Västlänken kommer leda till ökade utsläpp: http://www.expressen.se/gt/vastlanken-kommer-leda-till-okade-utslapp/

Det är bara några dagar kvar till valet – så det gäller att agera nu. Hjälp till att sprida info. Få era vänner och bekanta att sätta sig in i frågorna och ta ställning. Sprid info via era egna kanaler, Facebook, Twitter, andra sociala medier, på anslagstavlor etc.

Här finns en affisch som man kan skriva ut och sätta upp, eller sprida via nätet:

Stoppa västlänken - Rösta Nej till trängselskatt

Stoppa västlänken – Rösta Nej till trängselskatt

Här finns en bra sida med info som producerat stickers som man kan sätta på sin bil, väska eller jacka.

Här på vår hemsida fortsätter vi att lägga upp länkar om Västlänken och alternativen.

Här är våra egna debattartiklar från i våras:
http://www.gp.se/nyheter/debatt/1.2390817-vastlanken-forstor-vart-grona-goteborg
http://www.gp.se/nyheter/debatt/1.2406240-politikerna-slatar-over-och-vilseleder