18 miljarder skäl att säga nej till Västlänken

Vi säger ja till en levande grön stad med plats för utvecklad kollektivtrafik för alla och fler bostäder och grönytor. Detta kan förverkligas bättre och billigare utan Västlänken, skriver Trädplan på GP debatt idag.

Byggindustrin och Byggföreningen Väst ser inga miljöproblem med Västlänken. Får de leverera betong, armeringsjärn, dynamit och byggmaterial i mängd – med beräknade koldioxidutsläpp på 360 tusen ton och för 18 miljarder fler kronor än billigare alternativ – sitter de nöjda i båten.

Det är Västlänkens miljökatastrof, enorma samhällskostnad och obetydliga nytta debatten handlar om. Minst 500 träd offras liksom oersättliga kulturarv och förstörda fastigheter samt folkhälsan och Göteborgs goodwill. Allt detta finns att hitta i miljökonsekvensbeskrivningarna och i de yttranden som inkommit till Trafikverket.

Stan kan utvecklas snabbare

Göteborg kan utvecklas snabbare utan Västlänkens långa grav runt city som i minst tio år hämmar handel, kommunikationer och bostadsbyggande, bland annat i Gullbergsvass. Utan Västlänken kan man starta nu.

Västlänken kan jämföras med Hallandsåsen som tog 20 år att bygga, där priset steg från 2 miljarder till 12 miljarder, när man ratade billigare alternativ på grund av att ett kommunalråd i Båstad bestämde sträckningen tvärtemot experternas förslag. Återigen har politiker här i Göteborg lekt infrastrukturingenjörer och gjort en helt ogenomtänkt lösning, vilket Trafikverkets chefsgeolog själv tydligt uttryckte innan han tystades.

Alla fyra billigare alternativ, det vill säga Förstärkningsalternativet, Göteborg Östra, Pelarbanan och Gårdalänken ger regionförstoring, kapacitetsökning vid Centralen och Brunnsparken samt betydligt mindre miljöpåverkan. Kan politiker omförhandla ett Saudipaketet så torde det vara lätt att lyfta ut Västlänken ur Västsvenska paketet och stoppa in ett av de fyra miljövänliga alternativen. Utred dessa nu!

Vi som demonstrerar och protesterar vill ta ansvar för Göteborgs framtid, miljö, bostadsbyggande och näringsliv för såväl små som stora företag. Därför tror vi inte på glättad propaganda och tillrättavisade tjänstemän som vill behålla jobbet.

Lämna en bankgaranti

När Betongindustrin krävde industriell produktion av bostadsområden fick vi monotona, gigantiska förorter. Vilka intressen har Brendinger, som sitter i Handelskammarens infrastrukturråd, och Johansson, som bland annat är vd för Norra Europas ledande entreprenör inom jord- och bergborrning? Vilket ansvar tar ni när Västlänken havererar i blåleran? Kan ni lämna en bankgaranti på att 20 miljarder blir den verkliga slutkostnaden för Västlänken i 2009 års prisnivå?

Varför nämner ni inte med ett ord träden, parkerna, kulturskatterna och människornas sociala miljö som offras? I betongförorterna glömde ni folket som skulle bo där. Upprepa inte historien!

Vi säger ja till en levande grön stad med plats för utvecklad kollektivtrafik för alla och fler bostäder och grönytor. Detta kan förverkligas bättre och billigare utan Västlänken.

länk till artikel i GP 20 mars 2015: 18 miljarder skäl att säga nej till Västlänken

BROSCHYR om alternativen till Västlänken

Trädplan har tagit fram en broschyr om alternativen till Västlänken. Vi vill visa på att det är fullt möjligt att utveckla en moderna grön stad, full av träd, och med fler bostäder samt bra tåg- och kollektivtrafik – utan att fälla en stor del av våra skyddsvärda träd och inkräkta på den stadsnära naturen.
klicka på länken nedan så får du upp hela broschyren.
Om du vill ha några exemplar för att sprida så hör av dig till oss.
Den kommer även att delas ut på manifestationen den 7 mars, samt vid andra tillfällen.

Broschyr, Göteborg 2025 – Trädplan