BROSCHYR om alternativen till Västlänken

Trädplan har tagit fram en broschyr om alternativen till Västlänken. Vi vill visa på att det är fullt möjligt att utveckla en moderna grön stad, full av träd, och med fler bostäder samt bra tåg- och kollektivtrafik – utan att fälla en stor del av våra skyddsvärda träd och inkräkta på den stadsnära naturen.
klicka på länken nedan så får du upp hela broschyren.
Om du vill ha några exemplar för att sprida så hör av dig till oss.
Den kommer även att delas ut på manifestationen den 7 mars, samt vid andra tillfällen.

Broschyr, Göteborg 2025 – Trädplan