Medborgarmöte

Torsdag den 17 januari kl 19.00 på båten Rio Rio, Rosenlund.

Förtäring kan köpas på båten.

Exempel på vad vi kommer att ta upp under mötet:

  • Rapport från olika möten med tjänstemän och politiker på Park och Natur och om var vi står just nu i den processen.
  • Boende i de olika stadsdelar som just nu står inför pågående eller kommande fällningar berättar om hur läget ser ut där.
  • Kort lägessammanfattning om överklagandena gällande Vasaallén.
  • Planering av hur vi går vidare med olika aktiviteter.
  • Bildandet av arbetsgrupper för att kämpa vidare mot fällningarna i staden.

Några sakkunniga kommer att delta på mötet

Bjud in alla du känner. Vi behöver samla många krafter för att rädda alléerna och de gamla träden i staden!

Alla i staden är välkomna!

Rio-Rio

Tillägg: hämta protokollet från mötet här.