Artikel i GP: Hellre grön än grå stad

Klicka här för att läsa artikel publicerad i GP den 27-aug-2014. Artikeln återges nedan:

Den pågående storskaliga exploateringen av grönområden strider mot flera av stadens uppsatta mål och intentioner, skriver debattörerna. Bild: Mehrdad Modiri.

Den pågående storskaliga exploateringen av grönområden strider mot flera av stadens uppsatta mål och intentioner, skriver debattörerna. Bild: Mehrdad Modiri.

Hellre grön än grå stad

Vi vill ha en grön stad och fler bostäder. Det är fullt möjligt att kombinera. Men då måste den storskaliga exploateringen av Göteborgs grönområden upphöra, skriver Grön samverkan Göteborg.

I Göteborg minskar andelen grönyta stadigt. För varje decennium sen 1970-talet har uppåt 20 procent av grönytan försvunnit och nu ökar takten. Fortsätter det, kommer gemensamma grönområden att vara utplånade om 30-40 år (enligt bland andra professor Göran Bengtsson, Lunds Universitet).

Den pågående storskaliga exploateringen av grönområden strider mot flera av stadens uppsatta mål och intentioner, bland annat Översiktsplanen och Göteborgs Stads Grönplan. Det är ett oåterkalleligt ingrepp på vår stad som nu sker.

Det finns många vetenskapliga belägg för att förtätning ger gentrifiering, höjda bostadspriser, social ojämlikhet, försämrad fysisk och psykisk hälsa och trängsel i kvarvarande rekreationsområden. Samt ökad biltrafik!

Allvarliga demokratiproblem

Själva planprocessen vid bostadsbyggandet har även allvarliga demokratiproblem. Beslut och underlag sekretessbeläggs och utskick förhalas. Demokratiskt inflytande i dag i dessa frågor förutsätter aktivism. Vi medborgare måste då organisera oss och anlita egna experter, för att få politikerna att ta sitt demokratiska ansvar att skydda grönområdena för framtiden.

Vi är inte emot förändring. Vi vill ha en grön stad och fler bostäder vilket är fullt möjligt att kombinera. Vi vill också ha en bättre delaktighet och en mer ansvarsfull stadsutveckling.

Därför ordnar vi en valdebatt om Grå eller Grön Stad i dag onsdag 27 augusti 18.00 på Götahof, Bellmansgatan 9, Göteborg.

Tomas Jonsson

Barbara Lindell

Grön Samverkan Göteborg

(Föreningen Bevara Guldheden, Föreningen Bevara Lundby Kyrkby, Föreningen Rädda Skansberget, Intresseföreningen Rädda Mossen, Nätverket Bevara Gråbergets Grönområden, Nätverket Näckrosen, Nätverket Trädplan Göteborg, Rädda Godhemsberget, Rädda Sjöbergen m.fl)