14 Träd på Vasagatan FÄLLS – ersätts inte!

Det betyder att Park- och Naturförvaltningen fortfarande inte släppt planerna på att fälla hela Vasagatan! Skriv till politiker och kräv att de ger svar på planerna ang Vasagatan.

Trädplan anser att den besiktning som gjorts av träden är ofullständig och inte tillräckligt vetenskaplig. Vi kräver att en vedertagen metod för att mäta trädens strukturella stabilitet och risk används – samt att man ersätter de träd som måste tas bort och de träd som redan tagits bort.
Att inte ersätta alla dessa träd, kan bara tolkas som en smygavverkning av hela Vasagatan!

Följ ärendet på Facebook (visas efter du loggat in på Facebook).