Ring Radio 88 och ställ frågor på torsdag den 13 mars!

En representant för Trädplan Göteborg deltar i en lång sändning om Västlänken på Radio 88 (fd Partille Radio, som finns på 88 mHz), mellan kl 10 -12. Trädplan kommer in i sändningen ca 10.30. ALLA är välkomna att ringa in och ställa frågor. Så gör gärna det!
Vi kommer då att lyfta frågan om stadens träd och grönområden igen. Johan Nyhus (Kommunalråd för S, samt ordförande för Trafiknämnden) och Bengt Rydhed, (sf Regionchef på Trafikverket) samt Trädplan Göteborg deltar i detta program. Med på telefon finns även Mark Isitt (arkitekt och debattör, bl.a. i GP) och Mikael Bigert (från Järnverksfrämjandet, som räknat på alternativ för Västlänken). Sprid gärna info om detta program och RING IN och ställ frågor!

Radio 88, 88 mhz, torsdag 13 mars kl 10-12
BitterGittan är vårt nya program med Annika Jansson, där du har möjlighet att ställa frågor direkt till de ansvariga!
Veckans ämne: Västlänken. Torsdag mellan kl. 10-12
Nästa veckas ämne: Förtätning av staden
Nästa torsdag, samma tid handlar programmet Bittergittan om förtätning av staden. Då deltar bl.a. stadsarkitekten. Även då kan man ringa och ställa kloka och obekväma frågor! Det är viktigt att vi tar tillfället i akt.

Välkomna att ringa in och tyck till på telefonnummer 031-26 10 90
Länk till BitterGittan

Läs om detta även på Facebook (visas efter du loggat in på Facebook).