Vi vill ha ny smart kollektivtrafik som sparar träden

De rödgröna vill ha ”ny och smart kollektivtrafik” och ”bättre grön stadsutveckling”. Det vill vi också! Och det är i detta sammanhang Västlänken med all tydlighet diskvalificerar sig, skriver Nätverket Stoppa Västlänken Nu, Trädplan Göteborg och Västsvenska Folkinitiativet.

Västlänken är en statisk lösning i en föränderlig värld. Dessutom med negativ samhällsnytta. Den kommer att skada Göteborgs natur- och kulturhistoriska miljöer enligt Länsstyrelsen som skriver: ”Sammantaget bedöms den negativa inverkan som Västlänken förväntas utgöra på kulturmiljön vara så omfattande, irreversibel och stor att riksintresset skadas påtagligt”.

Uppemot 1 500 träd offras

Utan att bidra till någon stadsutveckling kommer pendeltågstunneln att påverka i storleksordningen 550 planterade träd i stadens parker och alléer. Då har man inte räknat in alla träd som växer längs med hela stäckningen, till exempel i Liseberg, ekskogen i Jakobsdal, övriga träd i Skår, Medicinareberget, Fogelberget, Viktoriagatan med flera platser. Det vill säga alla de träd som inte är planterade men utgör en viktig grön lunga för vår stad. Vi bedömer att det totalt blir mellan 1 000 och 1 500 träd som drabbas.

Västlänken ska lösa kapacitetsproblemen på Göteborgs Centralstation. Det finns betydligt billigare och snabbare lösningar, med mycket mindre påverkan på centrala Göteborg.

Läs hela insändaren här:

vi vill ha smart kollektivtrafik