MALL yttrande GRÅBERGET senast 17 nov. kl 24.00

Stora delar av grönområdet på Gråberget riskerar att försvinna – hjälp till genom att skicka in ett yttrande. Senast kl 24 tisdag den 17 nov

Här finns en mall, skriv dit egna yrkanden, använd som det är eller klipp och klistra:  Yttrande Gråberget Mall 2015-11-17.

BEVARA GRÅBERGET
Några trappsteg upp från Mariaplan ligger utsiktsberget på Ärlegatan. Där har man vidsträckt utsikt över Älvsborgsbron och öppningen ut mot havet. Lite högre upp på Ärlegatan ligger ett lummigt grönområde med parkbänkar och en lekplats.

Det är unika andningshål dit många söker sig, små inslag av vild natur mitt i storstaden med bergknallar och skogsdungar och solvarma hällar. Rådjuren har stråk där, och fågellivet är rikt. Dessa små frizoner är nu hotade.
Kommunen planerar att spränga bort berg och natur för att bygga bostadsrätter.
Grönområden tillhör oss alla. Natur som asfalteras och bebyggs kan aldrig återskapas!

STOPPA BYGGPLANERNA PÅ ÄRLEGATAN
Bevara Gråbergets Grönområden – facebookgrupp