MALL – synpunkter på Västlänken till Trafikverket

Rädda vår stad från en miljökatastrof. Gör din röst hörd!
Här en mall att använda för att skicka in till Trafikverket senast imorgon 15 oktober kl 24.00
Använd den som den är, eller lägg till egna ord. Ju fler som skickar in desto bättre. Även du som inte skickat in något tidigare yttrande har rätt att skicka in dian synpunkter.

Det nu är vi kan göra skillnad. Nu slår vi rekord i antal yttranden.
Det är enkelt! Ladda upp dokumentet i länken nedan och maila det till de adresser som står överst:

Mall – synpunkter granskningsutlåtande Västlänken, okt 2015

Yttrande över Förslag till järnvägsplan för Västlänken (TRV 2013/92333), daterad 1 sept. 2014 och rev. 2014-11-07.

Synpunkter på
Granskningshandling daterad 2014-12-01 rev. 2015-08-17