Yrkande att avbryta inledande arbeten på Västlänken

Trädplan har tillsammans med tre andra grupper anmält de arbeten som nu pågår inför byggandet av Västlänken. Vi vill att Länsstyrelsen prövar om dessa inledande arbeten får utföras nu, då de ingår i projektet Västlänken som ännu inte varken sökt eller fått tillstånd enligt miljöbalken. Prövning i Mark- och Miljödomstolen sker först nästa år.

Vi anser att dessa arbeten inte enbart kan definieras som förberedande arbeten. De är av stor omfattning, mycket kostsamma och utgör en stor påverkan på miljön. Därför bör de bedömas som inledande arbeten på projekt Västlänken och därmed bör man följa gängse regelverk och bl.a. göra en särskild miljökonsekvensutredning, innan tillstånd för dessa arbeten ev kan prövas.

Ärendet (vår anmälan) har nu öppnats hos Länsstyrelsen och man bett Trafikverket och Miljöförvaltningen att inkomma med remissvar. Vi återkommer när vi har mer information.

Här finns vårt yrkande att läsa i sin helhet:

YRKANDE Lst inledande arbeten, 18 nov 2015