OBS!!! VIKTIGT – senast tisdag 25 nov!

Hej trädvänner!

TACK för den stora uppslutningen på lördagens demonstration. Det var fantastiskt att känna kraften av alla dessa medborgare tillsammans.

NU ber vi er att IDAG skicka in yttrande på samrådshandlingar! Området om Haga Station och Centralen. Sista dag är IMORGON 25 nov – så nu brinner det i knutarna.

Vi bifogar två förslag som ni hittar här och här (klicka på ’här’), så att vem som helst kan kopiera och använda dem. Ju fler som skickar in desto bättre!
Not) Om du inte har Microsoft Word version 2007 eller senare, kan du istället klicka här och här så får du upp de två förslagen i pdf-format istället. Du kan då kopiera dess text in till den ordbehandlare du använder.

Alla som skickar in nu har dessutom rätt att överklaga senare.

Så vi ber er att skriva till era vänner, lägga ut på facebook och be folk skicka in – det är bara att kopiera direkt, eller skriva till något med egna ord. Tack för att ni hjälper till att rädda vår stad!

Enligt vad vi fått fram så finns det flera saker att peka på, bl.a. bryter stationsbyggnaden mot Miljöbalken, Stadens Grönplan samt Plan- och bygglagen (citat finns i yttrandet). Dessutom stämmer det inte att sträckning via Haga kan anses vara ett riksintresse som väger lika tyngt som fornminnena på platsen. Stationen och sträckningen är en lokal angelägenhet. Trafikverket kan inte hitta på ett eget riksintresse.

Kom ihåg att vi endast får ha synpunkter på själva stationsbyggnaderna – inte på Västlänkens vara eller ickevara. Det skadar dock inte att stoppa in lite tankar och kommentarer även om detta i texten.

GLÖM INTE att skriva under med datum namn och adress. Det bästa är att skicka in via mail, lämna in personligen eller via post (se bara till att det är inne i tid), så att man sökert får ett diarienummer. Skickar man i via den lilla rutan i länken så kan det försvinna – och man får ingen bekräftelse på att det diarieförts.

Mailadress: sbk@sbk.goteborg.se samt fastighetskontoret@fastighet.goteborg.se

Glöm inte att skriva i rubriken vad det gäller!

Skicka gärna kopia till länsstyrelsen och Trafikverket också!

TACK!!!