Demonstration för demokrati och mot trängselskatt och Västlänken, lördagen 22-nov

Affisch om demonstration mot trängselskatt och Västlänken 22-nov-2014.

Demonstration mot trängselskatt och Västlänken 22-nov-2014.

Hej trädvänner!
NU på lördag den 22 nov kl 13, samlas vi på Götaplatsen för att gemensamt tåga ner till Kanaltorget (vid operan). Där blir det musik och intressanta tal.

Nu behöver vi DIN hjälp för att försöka bevara de skyddsvärda träden i Hagaparken, Kungsparken, Fogelbersparken, vid Fjäderborgen, på Medicinarberget, vid Näckrosdammen, Korsvägen, Almedal, i Sankt Sigfridsgatans Ekskog, vid Skansen Lejonet, bakom Centralstationen etc etc…
KOM på DEMONSTRATIONEN och visa att vi är många! Ta med vänner och bekanta. Sprid info via mail, fb och andra sociala medier, tala med dina grannar, med dina kollegor etc…

Vi behöver också AKUT HJÄLP med affischering. Affischer kan hämtas hos Trädplan, eller hos Alexandras Soppkök i Saluhallen (Kungstorget) på dagtid. Hör av dig och tala om du kan sätta upp affischer och var.

Bifogat finns svart-vit affisch för egen utskrift (gärna på grönt papper, men går bra på vitt också) samt bild på hur affischen ser ut.

Här kan ni läsa om träden:

Nätverket Trädplan Göteborgs yttrande inför ovanstående rapport finns bifogat som PDF här.

Projektet om SKYDDSVÄRDA TRÄD

Projektet drevs från Göteborg (Chalmersområdet) tillsammans med Länsstyrelsen i Västra Götaland (också med säte i bl.a. Göteborg) fram till sept. 2014:

“Syftet med projektet är att sprida kunskap/information om grova träds värde och behov av skydd och skötsel.
…Sverige har ett internationellt ansvar för grova lövträd.
Gamla lövträd är mycket viktiga för att bevara den biologiska mångfalden då de hyser en stor mängd sällsynta arter.
Mer än 400 hotade arter är knutna till gamla träd”

Mer info på http://hallbarutvecklingvast.se/skyddsvardatrad

Glöm inte ge synpunkter på Samrådet

Ovanstående länkar samt bilagor kan också användas som underlag inför synpunkter på Samrådet, som ska vara inne SENAST den 25 nov. MISSA INTE DETTA viktiga datum! Vi återkommer med mer info och underlag om detta snart. Men planera redan nu att skriva en inlaga – ju fler vi blir desto större chans att påverka.

Vi ses på lördag!