KARTA över hotade träd i Kungsparken och Hagaplan

Trädplan - Hagaplan Kungsparken

KALHYGGE I KUNGSPARKEN!

LÅNGSAM TRÄDDÖD PÅ HAGAPLAN!

Vi har gjort en sammanställning av de olika kartor som finns hos olika myndigheter och markerat de träd som kommer att försvinna om Västlänkens sk Haga Station byggs. Det är ett område större än Trädgårdsföreningen som kommer att avverkas!

De flesta av dessa kommer att fällas direkt. En del av de mindre kommer Trafikverket ev att försöka flytta – det är dock tveksamt om det går att göra. Vart ska de flyttas?
De större träden är omöjliga att flytta – de har för stora rötter som växt in i andra och i alla rör och ledningar och annat som gömmer sig i Göteborgsleran. De är för stora för att rent praktiskt flytta, eftersom de behöver lyftas med lyftkran – då måste man ta bort alla träd, byggnader, ledningar etc som finns i vägen när de körs till en annan plats, det kostar många miljoner och tar flera veckor att genomföra – per träd!

Vi har redan fått bekräftat att den sk Kärleks-almen bakom Hagakyrkan kommer att fällas. Den som man behöver vara fem personer för att hålla om, och som bär minnen från så många människors kärlek.

Många träd i närheten av arbetsområdet kommer att skadas eller påverkas av vibrationer, avgrävda rötter, sänkt grundvatten etc. De flesta av dessa kommer att dö efter 10-20 år. Enligt de experter vi varit i kontakt med, så kommer knappast några av de stora träden på HELA Hagaplan att överleva på lång sikt, pga av grundvattensänkningar. Så fort schaktet börjar grävas så dräneras marken på Hagaplan. Dessa träd på Hagaplan, mellan Kyrkan och biblioteket är inte utöverkryssade på vår karta. Men det är lätt att föreställa sig hur det kommer att bli utan alla dessa fantastiska träd. Det är en skandal utan dess like, att kommunen inte tar ansvar för denna natur- och kulturmiljöskatt! Den är oersättlig!

VI KOMMER ALDRIG ATT ACCEPTERA ETT KALHYGGE I KUNGSPARKEN !!!
VI KOMMER ALDRIG ATT ACCEPTERA ATT VÅR UNIKA GRÖNA STAD FÖRSTÖRS!

Här finns kartan i PDF att ladda ned och spridas:
Trädplan – Karta Hagaplan Kungsparken

Här finns en affisch att skriva ut och sätta upp:
Trädplan – Haga hotas igen!