MALL: Yttrande över ansökan om tillstånd enligt miljöbalken

Yttrande över ansökan om tillstånd enligt miljöbalken
Västlänken och Olskroken planskildhet (TRV 2015/ 24562)
Samrådshandling april 2015

Bifogat i länken finns en mall att användas för att skicka in yttrande till Trafikverket.
Senast 10 maj kl 24.00 måste den skicka in.

Klipp och klistra i dokumentet och lägg gärna till egna delar. Sprid och dela så att så många som möjligt skickar in.
Detta är en av de sista chanserna att skicka in synpunkter på miljökatastrofen Västlänken.
Tack för att du värnar vår stad och vår miljö!

Här i länken finns dokumentet:
Yttrande-Miljöbalken-Mall-2015-05-07