Förtydligande ang TRÄDFLYTT

Vi har tidigare, pga av ett missförstånd, uppgett att samtliga träd som var del i ett jordförbättringsprojekt på Beckholmen i Stockholm föll i en storm. Efter besök på plats så kan vi nu konstatera att tre (3) träd föll vid ett åskoväder 2014, ett par år efter att ett jordförbättringsprojekt genomförts. Det är svårt att avgöra hur mycket påverkan på rotsystemet spelade roll i detta.  Dryga tiotalet stora äldre träd och några nyplanterade finns kvar. Se bifogade bilder Beckholmen, Stockholm, april 2016

Vi ber om ursäkt för den felaktiga siffran, som berodde på en missuppfattning.  Vår kritik riktar sig inte mot en enskild entreprenör utan mot Trafikverket och Göteborgs kommun som så lättvindigt riskerar vårt unika bestånd av stora skyddsvärda träd i staden.

Vi vill understryka att sakfrågan kvarstår. Vi vill att träden i Kungsparken, Allén och på Hagaplan ska stå kvar intakta.  Vi vill att Trafikverket och Göteborgs Kommun gör en miljökonsekvensbedömning på de inledande arbeten som nu pågår, och där förberedelse för trädflytt är en del. Samtliga förberedande arbeten bör prövas i Mark- och Miljödomstolen, innan de kan gå vidare.

De metoder som Trafikverket använt vid träden, bla. vakuumsug, har prövats tidigare i flera länder, med ibland nedslående resultat för äldre grova träd i tät stadsmiljö. Ofta har trädens ytliga finrötter skadats avsevärt och äldre träd riskerar då att långsamt torka ut och dö. Yngre träd har lättare att återhämta sig.

Det är vår uppfattning att det är troligt, att träd efter stora förändringar i jordstrukturen är mer instabila och får sämre vitalitet. Vissa träd återhämtar sig, men inte alla. Vi anser att metoden med vakuumsug ännu inte är tillräckligt vetenskapligt utforskad.

Det är inte heller att rekommendera att göra ingrepp på trädens rötter och kronor under tillväxtsäsongen på våren/sommaren, särskilt inte på äldre grova träd, vilket nu görs på träden i Kungsparken och planeras för träden på Hagaplan. Att skada de viktiga finrötterna som behövs för närings- och vattenupptag kan vara förödande, särskilt för äldre grova träd.

Vi vill också understryka att de åtgärder som görs/planeras ang. trädflytt endast gäller ett fåtal träd. En liten procent av de hundratals träd som kommer påverkas vid ev bygge, kommer att flyttas eller bevaras på plats. Samtliga övriga träd som står där schaktet ev kommer att grävas, kommer att avverkas. Många av de övriga träd som växer i närheten av det ev schaktet, även på Hagaplan, riskerar att skadas och dö av uttorkning på lång sikt, pga av grundvattenförändringar.

Vi ifrågasätter även varför staden återigen sätter upp felaktig information på sina reklampelare. Ju mer missvisande information som sprids offentligt, desto mer kan man tro att det finns något att dölja. Vi har tidigare skrivit om den karta som visades offentligt i höstas. Samma karta finns återigen på olika reklampelare runt Hagaplan.

Länk till Varför ljuger Staden om träden?

Vi vill ha träden i Kungsparken och på Hagaplan kvar orörda!

 

Bilder från Beckholmen, Stockholm, april 2016:

Beckholmen, Stockholm april 2016

Beckholmen, Stockholm, april 2016

Bekcholmen, Stockholm, april 2016Beckholmen, Stockholm april 2014