Artikel i GP: Vi säger ja tack till en grön stad

Nästan allt nytt byggande i Göteborg, sker i dag i grönområden. Vi hoppas att stadsutvecklare har mod att säga nej till en grå, lerig stad, skriver Grön Samverkan Göteborg.

Rickard Ljunggren (Fastighetsägarna Göteborg) raljerar över högljudda minoriteter som påstås värna om varenda grusplätt och slydunge. Troligtvis syftar han bland annat på oss – trots att vi representerar en majoritet, det vill säga de som bor i staden och vill ha grönska.

Grusplättar föredrar vi att benämna hårdgjord mark och vi är oftast positiva till att dessa bebyggs. Vissa grusplättar är dock fotbollsplaner, ägnad åt spontan lek. Dessa vill vi behålla.

Om man med slydungar menar grönytor, grönområden och parker, stämmer det att vi är mycket måna om att dessa bevaras. Inte på grund av nostalgi utan för att grönska i staden gagnar klimatet och de boendes hälsa och välbefinnande. För detta finns belägg i många vetenskapliga studier.

Nästan allt nytt byggande i Göteborg, sker i dag i grönområden. Aldrig tidigare i Göteborgs historia har man så aktivt valt att inkräkta på så mycket stadsnatur i förtätningens namn. Om vi fortsätter i den takt vi gör nu, kommer de grönområden som vi måste ha för att klimatsäkra staden, för vår psykiska och fysiska hälsa samt för rekreation och lek att vara nästan utraderade om några decennier.

Lovar runt men håller tunt

Etablerade grönytor och gamla stadsträd kommer aldrig tillbaka, är de en gång borta är det oåterkalleligt. Aldrig tidigare har våra beslutsfattare lovat så mycket vad gäller miljö och bevarande av grönområden – men agerat tvärtemot. I Göteborg är det oftast byggherrar och näringsliv som initierar planprocessen och betalar för dess genomförande. Detta skapar en situation där stadens politiker och tjänstemän, i mångt och mycket arbetar för byggherrarnas och näringslivets intressen. Vem för då medborgarnas talan?

Ljunggren talar om det hopp om framtiden som de nya politikerna ger oss och att det behövs politiskt mod att stå emot nejsägare.

Vi hoppas att stadsutvecklare samt nya och gamla politiker har mod att säga nej till en grå, lerig stad. Vi hoppas att de har viljan att ha ett konstruktivt samarbete med stadens medborgare – i utvecklingen av en grön stad. Vi hoppas att till och med en och annan slydunge kan sparas.

Vi säger JA till bevarandet av stadsnära natur. Vi säger JA till en hållbar stadsutveckling, attraktiva bostadsområden och ett grönare Göteborg. Vi säger JA till en modern stad.

Anne-Charlotte Pettersson

Roland Jonsson

Grön Samverkan Göteborg

(Grön Samverkan består av Trädplan Göteborg, Föreningen Bevara Guldheden, Föreningen Bevara Lundby Kyrkby, Föreningen Rädda Skansberget, Intresseföreningen Rädda Mossen, Nätverket Bevara Gråbergets Grönområden, Nätverket Näckrosen, Rädda Godhemsberget, Rädda Sjöbergen med flera.)

Replik på ”Stadsutveckling”, 30/12
Publicerad 12 januari 2015, GöteborgsPosten,

http://www.gp.se/nyheter/debatt/1.2596766-vi-sager-ja-tack-till-en-gron-stad