Stoppa skövlingen i Ruddalen

Ruddalen

Slottsbergets bostäder breder ut sig i Ruddalens naturområde. Foto: Okänd fotograf.

I Ruddalens orörda natur pågår just nu svåra skövlingar. Över fyra hektar naturskog, uppskattningsvis runt 3 000 träd har fällts för bygget av exklusiva bostadsrätter. Detta i ett mycket uppskattat och viktigt frilufts- och naturområde i tätbefolkade trakter.

Ruddalen

Många liknande fantasieggande tallar har skövlats i Ruddalen. Foto: Chris Ceder

Naturvärdena i Ruddalen är stora, den vackra blandskogen utmärks av tallar med en fantasieggande gestaltning, som inte finns på många ställen i staden.

Ett stort antal av dessa träd har fällts, andra ”bevaras” – bara för att senare fördärvas i samband med skövlingarna:

Ruddalen

Skadat träd under exploatering i Ruddalen. Foto: Okänd fotograf

Byggnationen i Ruddalens känsliga natur inleddes 2012 och expanderar nu till mångas bestörtning. Hur är detta förenligt med de ambitiösa miljömål som Göteborgs Stad gärna och ofta framhåller: bevarande av grönska, byggande på redan använd mark och ersättande av alla träd som fälls med nya?

Ruddalen

Hårdgörning av orörd natur i Ruddalen – tvärtemot Göteborgs policy om att bygga på redan hårdgjord mark. Foto: Chris Ceder

Det är naturligtvis inte förenligt! Det är inget annat än en skriande dubbelmoral! Ett naturområde som Ruddalen går aldrig att ersätta!

Trädplan kräver omgående ett stopp för fortsatt förstörelse av Ruddalen och andra orörda naturområden i Göteborg!

Ruddalen

Skövling i Ruddalens naturområde. Foto: Okänd fotograf.

 

Fler bilder från skövlingarna i Ruddalen:

skövlingar i Ruddalen

Skövlingar i Ruddalen 28 november 2017.

Ruddalen

Skövling i Ruddalens naturområde. Foto: Okänd fotograf.

Ruddalen

Skadat träd under exploatering i Ruddalen. Foto: Okänd fotograf

Ruddalen

Skadat träd under exploatering i Ruddalen. Foto: Okänd fotograf