Riksrevisionen om bl.a Västlänken

Riksrevisionen 2012: Riskfyllda och ineffektiva miljardsatsningar på infrastruktur

Utdrag från Riksrevisionen 7-december-2012:

Brister i kostnadsunderlagen gör att många stora infrastrukturprojekt riskerar att bli dyrare än planerat. Ett exempel är Västlänken, en järnvägstunnel under Göteborg, som beräknas kosta 20 miljarder kronor att bygga. Här saknas information om nödvändiga tilläggsinvesteringar för att uppnå målen med Västlänken på mellan 20 och 35 miljarder kronor i beslutsunderlagen.

Klicka här för att läsa artikeln i sin helhet.