Video av Samrådsmötet ang Västlänken 4-nov-2014

Videoupptagning av Samrådsmötet ang Västlänken 4-nov-2014

Klicka här för att se och höra en videoupptagning av Samrådsmötet den 4-nov-2014 angående den planerade Västlänkens stationer på Centralstationen och i Haga.