MALL, överklagan TRÄDFÄLLNING Rosenlund…… senast 22 feb 2018

NU kan du skicka in en överklagan av Länsstyrelsens beslut att tillåta avverkning av de tre lindarna som står kvar vid Rosenlund. Överklagan ska vara inne senast torsdag 22 feb kl 23.59
Vi har gjort en mall som du kan använda. Klipp och klistra och skriv gärna till något med egna ord.
Om du känner någon som bor eller arbetar i närheten så be dem gärna överklaga.

Här finns MALL, ök MMD, 521-1579-2018, Rosenlund dispens, 2018-02-21

Här finns Trafikverkets Ansökan om biotopskyddsdispens FA03 Rosenlund Västlänken, 2018-02-25

Här är länsstyrelsens beslut om att tillåta avverkning genom att ge dispens från biotopskyddsbetsämmelserna 2018-1579 Dispens alle Inom Vallgraven 701,27, 2018-02-01

Här är Trädplans inlägg om hoten mot lindarna i Rosenl

Trädplan har skickat in en överklagan och kommer att komplettera den med fler grunder för att dispens ska avvisas.