Förstörelsen av Ardalsberget och Halvorsäng i bilder

 

Göteborgs främsta hällristning på Ardalsberget, bortglömd av Göteborgs Stad och Göteborgs Stadsmuseum. Foto: Chris Ceder

Göteborgs främsta hällristning på Ardalsberget, bortglömd av Göteborgs Stad och Göteborgs Stadsmuseum. Foto: Chris Ceder

Trädplans Barbara Lindell plockar förvildade blommor på Ardalsberget. Foto: Chris Ceder

Den orörda naturen på Ardalsberget. Foto: Chris Ceder

Sprängningar på Ardalsberget i Swerocks bergtäkt. Foto: Chris Ceder

Sprängningar på Ardalsberget i Swerocks bergtäkt. Foto: Chris Ceder

Göteborgs Stadsmuseum avlägsnar bronsåldersröset på Ardalsberget. Foto: Chris Ceder

Förstörelsen av Ardalsberget 2017. Foto: Chris Ceder

Den natursköna skogen som ännu finns kvar på Ardalsberget 2017. Foto: Chris Ceder

Förstörelsen av Ardalsberget 2017. Foto: Chris Ceder

Förstörelsen av Ardalsberget 2017. Foto: Chris Ceder

Förstörelsen av Ardalsberget 2017. Foto: Chris Ceder

Förstörelsen av Ardalsberget 2017. Foto: Chris Ceder