Förberedande arbeten inför Västlänken orsakar skador och förstörelse

Ett av de tyngsta argumenten mot att flytta större träd är att de kräver mycket specialskötsel efter flytt och sällan återhämtar sig. Deras naturliga form och skönhet förstörs då kronan beskärs och glesas ut för att kompensera för beskärningen av trädets rötter, som är nödvändig om man ska kunna gräva upp trädet.

Tyska trädexperter fick inför tågtunnelprojektet Stuttgart21 bedöma möjligheterna att flytta stora och gamla träd i Schlossgarten i Stuttgart. De kom alla överens om att det var fel och omöjligt. Beskärningen som skulle krävas skulle förstöra trädens naturliga gestaltning och resultera i träd som inte längre skulle ha något skönhetsvärde. Åsynen av ett vackert träd får alla som ser det att glädjas och må bra, medan ett fult och stympat träd istället gör oss nedstämda. Något som vi upplevt med Kärleksalmen, som för ett par år sedan fick sin stam avsågad på mitten.

En av experterna, Professor Dr. Ulrich Koehnle, ledare för den statliga skogsforskningsanstalten i Freiburg i Schwarzwald och innehavare av professuren för skogsskötsel vid Freiburgs universitet, kritiserade hårt politiska utspel om att träden skulle flyttas med att det är ”ofog att flytta gamla träd”.
http://www.sueddeutsche.de/wissen/stuttgart-alte-baeume-zu-verpflanzen-ist-unfug-1.1031151

 

Siegfried Fink, professor i skogsbotanik vid Freiburgs universitet, var en annan expert som sågade möjligheten att flytta stora träd:

-Med en flytt gör man träden till obotligt sjuka patienter.

De omplanterade träden kommer förvisso skjuta nya skott, men om tio år kommer de att börja ruttna och jag förutspår att de måste sågas ner om 20 år.

http://www.t-online.de/regionales/id_53936144/forstexperte-befuerchtet-dauerpatienten-nach-baumverpflanzungen.html

Beskärningarna som krävdes skulle dessutom skapa öppna dörrar för röta och parasiter att tränga in i de redan känsliga, gamla träden. En flytt skulle också vara omöjlig av andra skäl: Träden hakar fast i andra träd och föremål när de flyttas i en tätbebyggd stad, vilket skadar både de flyttade träden och träd som står i vägen. Dessutom skulle träden kräva permanent vård och omsorg efter en flytt, vilket på sikt skulle innebära skyhöga kostnader. Därför fälldes alla 116 stora och gamla träd, mestadels plataner, i Stuttgarts Schlossgarten, medan endast små träd med en stamdiameter på maximalt 45 centimeter flyttades. Dessa träd är idag i behov av konstant vård beklagar sig chefen för Stuttgarts parkförvaltning, Volker Schirner, i tysk press.

Trädplan har undersökt träden i Haga och Kungsparken som förberetts för flytt och vi kan konstatera att de alla har förlorat sin naturliga skönhet och gestaltning som en följd av beskärningar i trädkronorna.

Gles trädkrona. En stor bok har beskurits för att kompensera för rotförlusten då den ska flyttas. Som en följd har boken fått sin gestaltning och naturliga skönhet förstörd. Foto: Chris Ceder

En stor bok i Kungsparken som är orörd, med tätbevuxen krona och naturlig skönhet. Foto: Chris Ceder

Gles trädkrona. En stor bok har beskurits för att kompensera för rotförlusten då den ska flyttas. Som en följd har boken fått sin gestaltning och naturliga skönhet förstörd. Foto: Chris Ceder

En stor lind som skall flyttas – men hur? Rotsystemet har bara beskurits på ena sidan. Foto: Chris Cede

 

Två mindre lindar i Kungsparken. Den vänstra har glesats ut i trädkronan inför flytt och har förlorat sin skönhet, den högra är orörd och vacker. Foto: Chris Ceder

Den glesa trädkronan på hästkastanj som förberetts för flytt. Foto: Chris Ceder

Svårt insjuknad, svampangripen hästkastanj i Kungsparken. Foto: Chris Ceder

Utglesad bok i Kungsparken som ska flyttas. Foto: Chris Ceder

Utglesad bok i Kungsparken som ska flyttas. Foto: Chris Ceder

En bok vid Hagakyrkan som ska flyttas, trots att dess trädkrona och rötter är sammanflätade med den jättelika Kärleksalmen. Foto: Chris Ceder

En bok vid Hagakyrkan som ska flyttas, trots att dess trädkrona och rötter är sammanflätade med den jättelika Kärleksalmen. Foto: Chris Ceder