Äppelträdet i Sisjön räddat!

Göteborg Direkt och Aftonbladet uppmärksammar Trädplans insats för att rädda en vacker gammal vildapel i Sisjön

Tidningen Göteborg Direkt har som huvudnyhet gjort ett reportage om hur vi lyckades rädda ett vackert och viktigt gammalt äppelträd i Sisjön bara några dagar innan det skulle avverkas.

Även Aftonbladet uppmärksammade Trädplans insats för trädet . Aftonbladet, äppleträd o cyklister

Trädplan tackar Trafikkontoret i Göteborgs Stad och handläggaren Marit Sternang för att ha varit så tillmötesgående och kompromissvilliga när vi vädjade till dem att låta äppelträdet få leva vidare. Så fint det blir!

Svängen runt äppelträdet anläggs just nu

Flera av äppelträdets grenspetsar var tidigare bryskt avbrutna och dessa har åtgärdats. Trädet har nu beskurits, men utan att dess vilda och tätvuxna karaktär har gått förlorad och vi hoppas att det förblir så. När vi tidigare besökte trädet stannade flera boende i området till och uttryckte sin glädje över det vackra trädet och hoppades att det skulle få stå kvar. Det får det nu göra!

Hela artikeln skriven av Gabriel Tjulander, finns att läsa på Göteborg Direkt: länk

”Det var i samband med byggnationen av det nya bostadsområdet vid Sisjövägen som man beslutade att även bygga en ny cykelbanan längs med Askims Domarringsväg. Men längs den tänkta sträckningen ligger ett gammalt, förvildat, äppelträd. Trafikkontoret hade i ett första skede tänkt att ta ned trädet för att kunna anlägga den nya cykelbanan.

Äppelträdet räddas

Men innan trafikkontoret hinner genomföra fällningen av äppelträdet får Chris Ceder, biolog på Trädplan Göteborg syn på de gula korsen som ritats på trädet.

– Jag har känt till det här trädet tidigare men när jag såg att det skulle fällas tog jag kontakt med trafikkontoret och förklarade att äppelträdet har ett jättestort naturvärde, berättar Chris Ceder.

Efter Trädplan Göteborgs argumenterande för att trädet ska få stå kvar kommer nu cykelbanan att få en kurva som löper runt det i stället för rakt över.

– När jag har besökt trädet på somrarna har det alltid varit fullt av humlor och vildbin och det är väldigt många sångfåglar och rådjur som äter av frukten, säger Chris Ceder.”

Det räddade äppelträdet fullt av bin på våren

Cyklist-ilskan
Men det här beslutet har inte varit särskiljt populärt bland de cyklister som sett trafikkontorets kompromiss…”

Här är vårt tidigare inlägg om vildapeln Trädplan räddar äppelträd

Den räddade vildapeln