Träden fälls

De 14 Friskträden på Vasagatan

Just nu fälls de 14 träd som vi kämpat för att bevara på Vasagatan i Göteborg.

Vi har jobbat hårt för att få ut information och skapa opinion om att träden inte är farliga – och det verkar som att budskapet gått fram till allmänheten. Folk hukar inte längre under träden, vilket vi såg flera gånger efter att kommunen satt upp sina skyltar om riskträd. Tyvärr har inte kommunen tagit till sig den externa besiktningen som visar att träden är friska och stabila. Endast ett träd, det närmast Heden, har så pass låg vitalitet att det på sikt skulle kunna bytas ut – men det är inte farligt och hade inte behövts fällas nu.

Vi har även hört att vissa tjänstemän nekat till att de sett någon extern besiktning, eller att det finns någon ny information och kunskap att ta till sig. Vi har därför begärt ut den senaste besiktningen från Park- och Naturförvaltningen (Ponf), och vi lägger nu upp den här på hemsidan, så att alla våra medlemmar själva kan se resultaten och använda sig av informationen: Extern Tomografi av Vasagatan mars 2014.

Skriv till tjänstemän och politiker

Vi vill be er alla att fortsätta att skriva till tjänstemän och politiker nu så länge de andra träden står kvar. Kräv att de tar del av nya kunskaper och tekniker och även tittar på den externa besiktningen, samt sätter sig in i för och nackdelar med olika metoder. Kräv att de tar ansvar och inte blint förlitar sig på tjänstemännen. De är våra förtroendevalda och i år det val.

Kräv att det även fortsättningsvis skall vara lindar på Vasagatan.

I våra debattartiklar nedan kan ni hitta argument. Här på hemsidan finns också mycket matnyttig info och bra länkar. Här finns också en del bra info: http://www.raa.se/wp-content/uploads/2013/06/Fria-eller-F%C3%A4lla-remissversion-20130612.pdf

Vår debattartikel

Här är vår debattartikel: http://www.gp.se/nyheter/debatt/1.2318345-vasagatans-lindalle-smygavverkas

… med replik från Ponf: http://www.gp.se/nyheter/debatt/1.2321577-nej-vi-vill-inte-smygavverka-vasagatans-trad

… och slutreplik från Trädplan: http://www.gp.se/nyheter/debatt/1.2325378-nar-far-vi-raka-besked-om-vasagatans-trad-

Att värdera stadsträd

Vi har tidigare påpekat värdet av gamla stadsträd. Ett enda fullvuxet vitalt gammalt träd på Vasagatan kan värderas till ca 500.000 kronor enligt den värderingsmetod som utarbetats av Movium i samarbeta med Alnarp. Det blir åtskilliga miljoner som försvinner vid avverkning av de 14 träden…

http://www.movium.slu.se/system/files/news/9222/files/ekonomisk_vardering_av_urbana_trad_-_alnarpsmodellen.pdf

Om man beaktar andra aspekter som kulturhistoria, socialt värde, hälsa, miljö, luftförbättring, förmåga att binda vatten, förhöjt värde på husen runtomkring, så kan vissa av de gamla stadsträden vara värda 1 – 1,5 miljoner per träd.

http://www.itreetools.org/

http://www.cavattreevalue.com/