Oljeutsläpp mitt i naturreservat – Kommunens ansvar att agera NU!

En av Göteborgs största miljöskandaler pågår ännu – och fortfarande utan några större synliga insatser från staden. Inte heller är det någon större debatt i media eller bland allmänheten.

Trädplan menar att kommunens långsamma och underdimensionerade agerande är ett brott. Vi kräver att kommunen tar större ansvar och agerar nu genom att sanera uppe i reservatet och rädda fåglarna, bla genom att ta in fler experter.

Detta är inte första gången det är skadliga utsläpp i Stora ån – men det en är av de allvarligaste och borde vara sista gången det händer!

 

Badarna är tillbaka på Näset och Askim. Men skadorna efter oljeutsläppet i Stora ån är långtifrån över. Nu väntas fågelungar dö i mängder.

Engagerade privatpersoner – ornitologer, fiskevårdare, biologer och andra ­– har försökt rädda djurlivet efter bästa förmåga sedan utsläppet 29 maj. Så gott som alla dessa ideella krafter efterlyser fler, bättre och större insatser från staden och myndigheterna.

 

Just i dagarna fruktar miljövännerna ännu fler drunknande fågelungar. De kullar som kläckts i vassarna i ån ska ner i vattnet, där de riskerar att få sina dun nedsmetade med olja. Följden blir att de drunknar. De vuxna fåglarna ses förtvivlat putsande sin fjäderdräkt, berättar Trädplans Chris Ceder som bevakat och dokumenterat katastrofen från första dagen.

Kommunens insatser har varit helt otillräckliga, enligt de som själva försökt rädda fågel- och fiskliv i ån. Länsorna som lagts ut tog hand om en del olja och man har långt om länge täppt igen läckan och pumpat upp en liten del av oljan – och badvikarna räddades. Men längre upp i naturreservatet görs inte mycket – naturen och djurlivet drabbas fortfarande hårt.  För hur lång tid vet ingen..

Fiskar har hittats döda då syresättningen i vattnet förstörts av oljehinnan, detta vid en tid med värme som redan den påverkat vattnet.

I Välens naturreservat rapporteras om döda fåglar.  Främst många gässlingar, men även ejder, sothöna, rörhöna, knölsvan och gräsänder.  Också tofsvipa, gråhäger och björktrast har hittats döda efter oljeutsläppet, liksom en storskarv.

Till Svt Väst sade fågelskådaren Uno Unger ”Man kan misstänka att många fler fåglar har dött men snabbt försvunnit i de vassbälten som omgärdar ån och havsviken utanför”.

Ideella Fågelcentralen i Kungälv har gjort stora insatser för att rädda några oljeskadade fåglar, men ideella krafter kan inte ta hand om allt. Hundratals djur är drabbade.

Trädplans Chris Ceder är, som många andra engagerade personer, mycket kritisk till hur sent kommunen satte igång saneringsarbetet – och till hur lite insatser som gjorts.

I söndags skrev han: ”I tidningar och på Facebook läser jag att kommunen jobbar för fullt med att sanera och ta hand om fåglar. Men jag har under de två veckor som gått nu inte sett till en enda anställd från Miljöförvaltningen, som övervakar den påstådda oljesaneringen, eller Park- och Natur, som förvaltar naturreservatet. Inte någonstans längs Stora ån har de synts till, inte heller verkar någon annan av alla de personer som lägger upp bilder på skadade fåglar sett till dem.”

Nu utreder åklagare om utsläppet är miljöbrott.

Trädplan menar att kommunens långsamma och underdimensionerade agerande är ett brott.

Kort om oljeutsläppet: Larmet kom 29 maj mitt i sommarvärmen, då en privatperson sett olja som spridit sig ända till Näsets badplats. Den 30 maj avrådde kommunen från bad med beskedet att det rörde sig om ”någon form av vegetabilisk olja”, och skrev att utsläppet var ”troligtvis inte farligt för människor eller djur”. Den 1 juni hävdes varningen för att bada, med formuleringen ”oljan /…/ är inte farlig för människors hälsa.” Någon formulering som gällde djurlivet fanns då inte med. Men djurlivet längs ån och i naturreservatet var och är fortfarande mycket hotat.

Utsläppet kom från en tillverkare av delikatesser. Åklagare utreder om miljöbrott begåtts.

 

Kuriosa: På World Oceans’ Day den 8 juni invigde Park- och naturförvaltningen ”Blåmusslan”, ett marint pedagogiskt center vid Askimsbadet. Där kan skolbarn och förskolebarn lära sig om den marina miljön. Förhoppningsvis utan rester av oljeutsläppet i viken utanför dörren.

Då kommunen trots många påstötningar inte gör något, har vi nu tagit kontakt med tyska experter på fågelräddningen. De kan knappt tro att inte tillräckligt med insatser görs på kommunal nivå och av fågelföreningar. Vi har även kontaktat Greenpeace och vädjat om hjälp.

För detta kan inte annat än beskrivas som en stor och sorgligt skandal.

 
Foton: Chris Ceder samtliga bilder utom den på den död ejdern, som är tagen av Hans Börjesson