Artikel i GP: Gör upp över blockgränserna om stadens grönområden

Klicka här för att läsa artikel publicerad i GP den 13 maj 2014. Artikeln återges nedan:

Bild: Elisabeth Alvenby

Bild: Elisabeth Alvenby

Gör upp över blockgränserna om stadens grönområden

Det räcker inte med att prata om behovet av gröna ytor i en stad. Retoriken och gröna mål i översiktsplaner måste även nå ut till besluten. Det gör de inte i dag, skriver nätverket Grön Samverkan Göteborg.

GP:s artiklar om hur staden påverkar klimatet (11/5) gör det än tydligare: De gröna områdena i Göteborg är nödvändiga för klimatanpassning, hälsa och livskvalitet. De behövs också för luftrening, biologisk mångfald, för våra barns fria lek och för att vi ska ha kvar den attraktiva, gröna och nära storstad som politikerna säger att vi ska ha år 2021 när Göteborg fyller 400 år.

Det är fint att miljöpartiet och moderaterna (GP Debatt 4/5) hyllar grönområdena och att de identifierat problemet med att de byggs bort i rask takt – till skillnad från stadsbyggnadsdirektör Agneta Hammer (GP Debatt 30/4).

Men det räcker inte med att prata. Så sent som för en vecka sedan beslutade byggnadsnämnden om exploatering av nya grönområden. Så den fina retoriken, liksom översiktsplanens och grönstrategins mål, har fortfarande inte nått besluten. Kia Andreasson erkänner i alla fall att man varken lever upp till översiktsplanen eller grönstrategin idag. Det är svårt att göra när man låter tjänstemän i händerna på fastighetsbolag bestämma var det ska byggas.

Men vi ser ändå ett begynnande gehör för vårt krav på att inventera hårdgjord yta att bygga på istället för i grönområden. Miljöpartiet skriver att man vill snabbkartlägga hårdgjorda ytor. Folkpartiet och moderaterna har i byggnadsnämnden lagt samma förslag. Det borde inte vara en omöjlighet att hitta en majoritet för det förslaget. Och när nu miljökommunalrådet Kia Andreasson har medgett att det utan denna inventering saknas ett tillräckligt faktaunderlag för stadens utbyggnad, är det en logisk följd att liggande planer på att bygga bort grönytor dras tillbaka.

Det är valår och alla politiker säger sig vilja värna miljön. Nätverket Grön Samverkan Göteborg bildades förra veckan och samlar allt fler motståndsgrupper mot exploatering av grönområden. Vi kommer följa upp att alla partier håller sina löften om ett grönt Göteborg.

För nätverket Grön Samverkan Göteborg:

Tomas Jonsson, Aktionsgruppen Rädda Godhemsberget

Anne Svanholm, Föreningen Rädda Skansberget!

Birgit Vollbrecht, Intresseföreningen Rädda Mossen

Ingrid Palmquist, Föreningen Bevara Guldheden

Hélene Lindell, Hus i Helvete, Gamlestan

Anna Sandin, Nätverket Rädda Sjöbergen, Sjöbergens Södra Odlarförening

Tina Camitz, Sjöbergens Djurförening

Barbara Lindell, Trädplan Göteborg

Monika Larsson, Nätverket Bevara Gråbergets Grönområden

Haldor Lorimer-Olsson, Fältbiologerna Göteborg

Mats Klingberg, medlem i Göteborgs Miljögrupp, lokalförening i Jordens Vänner