Trädplan i media, juni-okt 2016

Här är en sammanställning av några reportage där Trädplan medverkat på olika sätt i år.

Trädplan i media under våren: Trädplan ger svar på tal

Från juni till oktober:

HAGA – KUNGSPARKEN

tradflytt_03-okt-2015”Låt mig leva”: Skarp kritik när träd ska fällas. Kommunen vill fälla 60 träd i Gathenhielmska kulturreservatet. Nu växer protesterna mot projektet. – Vi tycker det är helt vansinnigt, säger Barbara Lindell, ordförande i nätverket Trädplan Göteborg.

http://www.gp.se/nyheter/g%C3%B6teborg/l%C3%A5t-mig-leva-skarp-kritik-n%C3%A4r-tr%C3%A4d-ska-f%C3%A4llas-1.3803695

Infekterad trädstrid i Haga – mer än 100 träd ska flyttas eller fällas. Bygget av Västlänken påverkar omkring 500 träd i Göteborg, många av dem i Haga. Där ska cirka 70 träd flyttas och omkring 45 fällas. Det pågår en trädstrid i stan.

” – De flesta av de gamla träden över schaktet fälls. Risken är att det blir så stora skador i området att det inte går att återställa, träden visar redan tydliga tecken på stress, menar Barbara Lindell, ordförande för Trädplan Göteborg.

Nätverket har i flera skeden yttrat sig kring Västlänken och ingår i grupperingen Skona Göteborg, som just nu strider för att bygget läggs ner helt och hållet i sin föreslagna form, med hänvisning till både kultur- och naturmiljö. Trädflytten är ytterst tveksam, menar hon.

– Vi ser på liknande situationer i Tyskland exempelvis, där stora gamla träd inte mått bra av att flyttas. Mindre träd har man flyttat med bättre resultat, men bland de stora är det få som är friska och överlever på längre sikt, säger hon.”
http://www.goteborgdirekt.se/nyheter/infekterad-tradstrid-i-haga-mer-an-100-trad-ska-flyttas-eller-fallas/reppjm!nRny3It0XLPm9uGUUGuY9Q/

Experter dömer ut trädflytt: ”måste sågas ner om 20 år”, ”galenskap att plantera om”
http://goteborg21.se/2016/09/19/experter-domer-ut-tradflytt/

Inventering av trädingreppens bevara-traden-1konsekvenser för träden i Haga: Ingreppen på träd som genomförs under parollen “Vi undersöker träd och mark inför bygget av Västlänken” har orsakat allvarliga skador på träden, mindre än ett år efter det att ingreppen påbörjades.

Göteborg21 har genomfört en inventering av trädingreppens konsekvenser för träden i Haga och Nya Allén – något som varken Göteborgs Stad, Trafikverket eller Länsstyrelsen gör. Detta är en kortfattad sammanställning om några av träden.

http://goteborg21.se/2016/09/28/vastlanken-traden-har-redan-insjuknat/

 

GULLBERGSVASS och CENTRALEN

Göteborg offrar sina äldsta träd för Västlänken
Två träd i fokus: Almen i Stationsparken och en av landets unika svartpoppel vid Gasklockan

http://goteborg21.se/2016/09/11/goteborg-offrar-sina-aldsta-trad-for-vastlanken/

http://www.tradplangoteborg.se/den-hotade-svartpoppeln-vid-gasklockan-maste-skyddas-och-bevaras/

GATHENHIELMSKA, Majorna

Anrik Majornapark rustas – genom att fälla 50 träd 

Foto: Karin-Eurenius-direktpress-2016

Foto: Karin-Eurenius-direktpress-2016

Varför ta bort fullt friska träd och sätta dit en liten pinne? Det frågar sig Trädplan Göteborg som protesterar mot kommunens planer på att fälla cirka 50 träd i Gathenhielmska kulturreservatet.
http://www.goteborgdirekt.se/nyheter/anrik-majornapark-rustas-genom-att-falla-50-trad/reppie!bUsLdCJ5mrVmZ29e@pPyw/

”Låt mig leva”: Skarp kritik när träd ska fällas

Kommunen vill fälla 60 träd i Gathenhielmska kulturreservatet. Nu växer protesterna mot projektet. – Vi tycker det är helt vansinnigt, säger Barbara Lindell, ordförande i nätverket Trädplan Göteborg.

http://www.gp.se/nyheter/g%C3%B6teborg/l%C3%A5t-mig-leva-skarp-kritik-n%C3%A4r-tr%C3%A4d-ska-f%C3%A4llas-1.3803695

 Protester mot planerad trädfällning i Göteborg

För att anlägga en 1800-tals trädgård så måste man enligt park- och naturförvaltningen ta bort ett stort antal träd och buskar i parken. Enligt nätverket Trädplan Göteborg så handlar det om cirka 60 stycken träd eller större buskar och i nätverket är man mycket upprörda över planerna.

–Det är skandal. Man kallar stora träd för slyträd. Det okunnigt och missledande. Det handlar bl.a. om almar från 1800-talet. Där finns även poppel, tysk lönn, fläder och gamla äppleträd. I princip alla stora träd runt Gathenhielmska ska tas bort, säger Barbara Lindell, presskontakt på nätverket Trädplan Göteborg.

– Det här är skyddsvärda träd vi pratar om. Göteborg har precis antagit en trädpolicy för att skydda gamla träd och nu vill man ta ett sådant här beslut.

http://www.svt.se/nyheter/lokalt/vast/protester-mot-planerad-tradfallning-i-goteborg

 

 

En reaktion på “Trädplan i media, juni-okt 2016

  1. Pingback: Lyssna och läs om träd – 2 | Nätverket Trädplan Göteborg

Kommentarer inaktiverade.