Ponf lyssnar?!

Park och naturförvaltningen (Ponf) lanserade nya förslag idag under en del hemlighetsmakeri, se artikel i GP.

Men se framförallt pressmeddelandena på Ponfs egen hemsida:

Nytt förslag för Linnégatans träd. I korthet: där träden behöver ersättas blir det nya lindar istället för tulpanträd. Trädplan Göteborg har hela tiden påpekat att tulpanträd är olämpliga i gatumiljö och särskilt som alléträd.

Fortsatt uppehåll för Vasagatans lindar. I korthet: träden får stå kvar under 2013 och Ponf utreder bland annat fladdermössen i allén. Företrädare för Trädplan Göteborg har vid  många tillfällen påpekat alléns naturvärden och särskilt hur viktigt det är att skydda fladdermössens livsmiljö.

Mer info kan komma under dagen.