Nya Samrådsmöten om Västlänken 4 nov och 13 nov

Nya Samrådsmöten om Västlänken 4 nov och 13 nov

Kom dit och visa att vi bryr oss om vår stad. Tillsammans med demonstrationen den 22 nov. så är detta de viktigaste tillfällen då vi kan visa vad vi tycker! Denna gång är det oerhört viktigt att vi kommer i mängder. Det är nu vi kan visa att vi bryr oss. Även om ni inte vill eller kan ställa frågor – så kom dit. Ju fler vi är desto mer kan vi påverka!
Denna gång är det för allmänheten, så de kan inte stoppa våra frågor.
Tisdag 4 november klockan 18:00 – 20.00

Torsdag 13 november kl. 18:00 – 20.00

på stadsbyggnadskontoret, Köpmansgatan 20, informationssalen plan 1.

Dags för samråd om två av Västlänkens stationer

Samrådet pågår 15 oktober – 25 november och kommer att ställas ut på olika platser i Göteborg i olika omfattning. Allt material finns tillgängligt och utställt på Stadsbyggnadskontoret och på goteborg.se/plan- och byggprojekt från 15 oktober. Samrådsmöten för allmänheten kommer att äga rum 4 och 13 november.

Skriftliga synpunkter lämnas senast 2014-11-25.
Man kan alltid lämna synpunkter på stadens planprojekt, men för att du vid senare tillfälle ska kunna överklaga en plan måste synpunkterna ha kommit in under samråds- eller utställningstiden. Det är viktigt att du då även skriver ditt namn, adress och namnet på den plan du vill överklaga. Det går bra att skicka via mail eller vanlig post till Stadsbyggnadskontoret, eller skicka in synpunkter via länkarna nedan.

Stadsbyggnadskontoret, Box 2554, 403 17 Göteborg, sbk@sbk.goteborg.se

Förslaget visas på:
– Stadsbyggnadskontoret på Köpmansgatan 20
– Älvrummet på kanaltorget 1

Här finns planerna, alla handlingar och även tycka till. GÖR DET!:
Västlänken – station Haga
Västlänken – station Centralen
https://www.facebook.com/TradplanGoteborg/posts/624221994361335