Avverkning i fokus: Nya Hovås

I det pågående bygget av bostadsområdet Nya Hovås har 9 hektar natur skövlats bort, däribland naturskog på Uggleberget, som nu är nära till hälften bortsprängt. Där bygger nu Skanska, Veidekke, HSB, Familjebostäder m fl 1300 exklusiva bostäder, varav drygt 70% är bostadsrätter med prislappar på upp till hisnande 7.5 miljoner kronor.

Hur går detta ihop med Göteborgs Stads policys om hållbarhet och jämlikhet?

Trädplan har skrivit ett debattsvar till Ulf Kamne om den stora skövlingen av stadsnära natur i Göteborg. Ulf Kamne säger i sitt debattsvar till Trädplan att han ”står upp för en grönare stad”. Ulf Kamne säger också att Göteborsg Stad ”alltid gör en värdering av naturvärden för att i första hand bevara och i andra hand att kompensera, till exempel genom att återplantera i närområdet”.

Det rimmar illa med verkligheten. Det Nya Hovås är bara ett exempel av många, där orörd natur exploateras och brutalt skövlas, istället för att bygga i samklang med naturen. Det finns också många andra platser som passat bättre för exploatering. Tex kunde man byggt på öde parkeringsplatser som gapar tomma, som den mellan Danmarksterminalen och Masthugget, men dessa tycks för alltid vara K-märkta.

Uggleberget var dessutom utomordentligt viktigt i den gröna korridoren mellan naturreservaten i Sandsjöbacka och på Amundön. (se google-karta nedan). Nu är de vilda djurens väg avskuren av branta stup:

Vy över det "Nya Hovås "från det till hälften bortsprängda Uggleberget. Klicka för högupplöst bild. Foto: Chris Ceder

Vy över det ”Nya Hovås ”från det till hälften bortsprängda Uggleberget. Klicka för högupplöst bild. Foto: Chris Ceder

 

Vy över det "Nya Hovås "från det till hälften bortsprängda Uggleberget. Klicka för högupplöst bild. Foto: Chris Ceder

Vy över det ”Nya Hovås ”från det till hälften bortsprängda Uggleberget. Klicka för högupplöst bild. Foto: Chris Ceder

 

De av Ulf Kamne påstådda kompensationsåtgärderna i form av återplantering i närområdet gapar överallt med sin frånvaro: Var är de nio hektaren som försvunnit återplanterade? En långt mer angelägen fråga är emellertid: Hur i hela världen låter sig en gammal skog återplanteras? Inte alls naturligtvis. Alla kompensationsåtgärder faller platt när ursprunglig natur förstörs, inte minst när dess substrat – urberget – sprängs bort.

Istället för att medge att man rätt och slätt offrat ett stort område orörd och vild natur, så försöker man sälja in det ”Nya Hovås” som grönt, hållbart och till och med ett sätt att rädda världen. Stora billboardaffischer pryder området med slogans som riktar sig till kapitalstarka kunder: ”Drömmer du också om 2.80 meters takhöjd?”, ”Havsutsikt garanteras” ”Ja det kommer fler parkeringar” osv. För att ge området dess rätta gröna prägel är husen miljö- och hållbarhetscertificierade. En av affischerna gör besökaren uppmärksam om den saken: ”Rädda världen lite grann varje dag – Tack för att du väljer Svanenmärkt”.

Hur stämmer ett så lovvärt ideal överens med förstörelsen av ursprungsnaturen på Uggleberget? Nu när väl exploateringen börjat kommer resten av naturen också försvinna tids nog – och det planeras redan för en utvidgning av området. I Göteborg naggas det i kanterna på nästan alla grönområden, även in i naturreservat (tex vid Härlanda Tjärn som vi snart ska skriva om).

Uggleberget. Foto: Chris Ceder.

Uggleberget. Foto: Chris Ceder.

 

 

Hotad våtmark på resten av Uggleberget. Foto: Chris Ceder.

Hotad våtmark på resten av Uggleberget. Foto: Chris Ceder.

Äldre klibbal växer i våtmark bland istidsblock på Uggeberget. Foto: Chris Ceder.

Äldre klibbal växer i våtmark bland istidsblock på Uggleberget. Foto: Chris Ceder.

Kartläggning visar att nio hektar natur skövlats för det ”Nya Hovås”. Var är den utlovade kompensationsnaturen?

Så här såg Uggleberget ut innan skövlingen. Exploateringen av den norra delen av det ”Nya Hovås” är redan påbörjad på fotot. Tryck på bilden så kommer det upp förklarande texter. Du kan också öppna kartan och förstora den.