Mera Nyheter om alléträden i Flatås

Frågan om träden i Flatås är ännu inte över. I torsdags, 2018-01-18 återremitterades detaljplanen av kommunfullmäktige, bla pga av ofullständiga handlingar då det saknades både en underskrift samt ett färdigt genomförandeavtal. Detta är ytterligare ett bevis för hur kommunen hastar … Läs mer

Flatås park skövlad trots löften om bevarande av alléer. Nu hotas ytterligare drygt 100 biotopskyddade lindar!

  SKÖVLING I FLATÅS! Var finns rättsskyddet för boende som värnar om sin boendemiljö? Var går gränsen för hur kommunen får sälja ut befintliga grönområden (till högstbjudande byggherre)? I bostadsområdet Flatås i Järnbrott har den enda parken skövlats och förstörts. … Läs mer

Trädplan i samtal med Henrik Munck, Demokraterna

Henrik Munck är vice ordförande i Trafiknämnden och ordförande i stadsdelsnämnden Västra Göteborg och har även lite uppdrag i GR.  Han började med politiken 2012, blev invald politiker i valet 2014. Han har jobbat tjugo år inom Volvokoncernen med trafikprojekt … Läs mer

Trädplan i samtal med Åsa Hartzell, moderaterna

Åsa Hartzell sitter i kommunfullmäktige. Hon är vice ordförande i Park och Natur och har suttit där i tolv år, varav två perioder i presidiet som vice ordförande. Kandiderar till riksdagen på plats 5 för Moderaterna. Egenföretagare, utbildad inom ekonomi … Läs mer

Hotad trädallé får inte sågas ner. Mark- och Miljödomstolen stoppar Länsstyrelsens beslut!

Länsstyrelsens, Västra Götaland, dispens avslogs av Mark-och Miljödomstolen! Allén med de åtta biotopskyddade oxlarna på Karl Johansgatan i Majorna får inte sågas ner och ärendet skickas tillbaka till Göteborgs stad och Fastighetskontoret. Mark- och miljödomstolen godkänner inte att planen undantas … Läs mer

Det går att bygga nytt utan att skövla tusentals träd

De små pinnar som nu planteras runt om i Göteborg och som ofta dör inom något år, kommer aldrig att bli lika stora och få samma miljöeffekt, som de träd som nu fälls, skriver Trädplan Göteborg och boende i Flatås.GP … Läs mer