IDAG!!! – KLIMATsamling söndag 29 nov

Nu är det snart dags!

Idag är den stora aktionsdagen inför klimatkonferensen i Paris. Det planeras manifestationer på över 30 platser runt om i landet och i Göteborg samlas vi IDAG på söndag den 29:e november.

Nätverket Trädplan Göteborg är en av de organisationer som står bakom. Vi kommer att finnas där med våra plakat för att bevara träden och vi hoppas att du kommer med också!!

Manifestationen TILLSAMMANS FÖR KLIMATET är det största som händer inom klimatrörelsen i Göteborg i år! Arrangörer är gruppen klimatsamling Göteborg.
PLATS: Samling från kl. 13 på Gustav Adolfs Torg, avmarsch kl 14 till Götaplatsen där det blir tal, musik och fest från kl 15.

Yrkande att avbryta inledande arbeten på Västlänken

Trädplan har tillsammans med tre andra grupper anmält de arbeten som nu pågår inför byggandet av Västlänken. Vi vill att Länsstyrelsen prövar om dessa inledande arbeten får utföras nu, då de ingår i projektet Västlänken som ännu inte varken sökt eller fått tillstånd enligt miljöbalken. Prövning i Mark- och Miljödomstolen sker först nästa år.

Vi anser att dessa arbeten inte enbart kan definieras som förberedande arbeten. De är av stor omfattning, mycket kostsamma och utgör en stor påverkan på miljön. Därför bör de bedömas som inledande arbeten på projekt Västlänken och därmed bör man följa gängse regelverk och bl.a. göra en särskild miljökonsekvensutredning, innan tillstånd för dessa arbeten ev kan prövas.

Ärendet (vår anmälan) har nu öppnats hos Länsstyrelsen och man bett Trafikverket och Miljöförvaltningen att inkomma med remissvar. Vi återkommer när vi har mer information.

Här finns vårt yrkande att läsa i sin helhet:

YRKANDE Lst inledande arbeten, 18 nov 2015

Nya trädingrepp på gång i Haga? Och varför gör man inte i ordning efter sig?

Fortsatta trädingrepp i Allén? Foto: Chris Ceder CC BY 4.0

Fortsatta trädingrepp i Allén? Foto: Chris Ceder CC: CC BY 4.0

Häromdagen genomfördes nya undersökningar av träd i Nya Allén intill Hagakyrkan. Arborister undersökte kronorna på en kastanj och en stor lind alldeles intill spårvagnshållplatsen.

Förra veckan kapades den 200-åriga ”Kärleksalmen” på mitten. Trädet, som var ett av de största i Göteborg, påstås ha varit farligt efter en stormskada, vilket ifrågasätts på sociala medier. Trädplan menar att park- och naturförvaltningen, som ansvarar för trädingreppen, inte använder ”vedertagna vetenskapliga metoder varken för att mäta träds stabilitet eller för riskbedömning och riskkvantifiering”.

Tråkigt nog återställer Göteborgs Stad inte parken efter sig. Trädingreppen tycks vara brådskande, men skräpet låter man ligga och den sönderkörda gräsmattan blottar nu den stympade Kärleksalmens rötter.

Nedskräpat Göteborg. Städning efter trädingreppen i Haga är inte prioriterat. Foto: Chris CederCC BY 4.0 Nedskräpat Göteborg. Städning efter trädingreppen i Haga är inte prioriterat.

Nedskräpat Göteborg. Städning efter trädingreppen i Haga är inte prioriterat. Foto: Chris Ceder CC: CC BY 4.0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hagaparken sönderkörd med blottade trädrötter efter kapning av den 200-åriga Kärleksalmen. Foto: Chris CederCC: Creative Commons CC BY 4.0

Hagaparken sönderkörd med blottade trädrötter efter kapning av den 200-åriga Kärleksalmen. Foto: Chris Ceder CC: CC BY 4.0

 

 

 

 

 

 

 

 

Arborister klättrade i en kastanj och i denna stora lind. Foto: Chris CederCC: Creative Commons CC BY 4.0

Arborister klättrade i en kastanj och i denna stora lind. Foto: Chris Ceder CC: CC BY 4.0

MALL yttrande GRÅBERGET senast 17 nov. kl 24.00

Stora delar av grönområdet på Gråberget riskerar att försvinna – hjälp till genom att skicka in ett yttrande. Senast kl 24 tisdag den 17 nov

Här finns en mall, skriv dit egna yrkanden, använd som det är eller klipp och klistra:  Yttrande Gråberget Mall 2015-11-17.

BEVARA GRÅBERGET
Några trappsteg upp från Mariaplan ligger utsiktsberget på Ärlegatan. Där har man vidsträckt utsikt över Älvsborgsbron och öppningen ut mot havet. Lite högre upp på Ärlegatan ligger ett lummigt grönområde med parkbänkar och en lekplats.

Det är unika andningshål dit många söker sig, små inslag av vild natur mitt i storstaden med bergknallar och skogsdungar och solvarma hällar. Rådjuren har stråk där, och fågellivet är rikt. Dessa små frizoner är nu hotade.
Kommunen planerar att spränga bort berg och natur för att bygga bostadsrätter.
Grönområden tillhör oss alla. Natur som asfalteras och bebyggs kan aldrig återskapas!

STOPPA BYGGPLANERNA PÅ ÄRLEGATAN
Bevara Gråbergets Grönområden – facebookgrupp